M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Linda nie dostał wynagrodzenia za udział w reklamach PTE Winterthur

Serwis Dzienny | 3 kwietnia 2003, 00:00

Popularny polski aktor Bogusław Linda wciąż ma problemy z wyegzekwowaniem części należnego mu wynagrodzenia za udział w kampanii reklamowej PTE...

Popularny polski aktor Bogusław Linda wciąż ma problemy z wyegzekwowaniem części należnego mu wynagrodzenia za udział w kampanii reklamowej PTE Winterthur (autorstwa agencji Lowe GGK), która toczyła się w 1999 r. Firma CMC Creative Management Concepts, która została zaskarżona przez Lindę, złożyła wniosek o upadłość (który notabene nie został przyjęty przez sąd, który uznał, że spółka ta nie ma środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego), co obecnie znacznie utrudnia procedury egzekucyjne. Bogusław Linda podpisał w 1999 r. umowę z CMC dotyczącą wykorzystania jego wizerunku, ta zaś spółka była stroną w porozumieniu zawartym w tym samym roku z Winterthur. Umowa dotycząca udziału Lindy w działaniach marketingowych towarzystwa uzpieczeniowego została podpisana na trzy lata. W trakcie pierwszego roku jej trwania wszystkie strony tych umów podjęły decyzję o jej rozwiązaniu. Pomimo to Lindzie przysługiwało wynagrodzenie za drugi i trzeci rok, odpowiednio w wysokości 100 tys. dol. i 50 tys. dol. Według jego pełnomocników CMC pobrała bezprawnie prowizję w wysokości 10 proc. od pierwszej z tych kwot, natomiast druga z nich w ogóle do niego nie trafiła. Przedmiotem sporu stała się więc kwota ponad 200 tys. zł. Sąd przyznał rację w sporze Bogusławowi Lindzie, który do tej pory nie otrzymał należnych mu z tego tytułu pieniędzy. (JP)

Czytaj więcej na temat: , , ,