M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Branża reklamowa a zakaz reklamy adresowanej do dzieci

Serwis Dzienny | 5 listopada 1999, 00:00

Środowisko reklamowe chce aktywnie wziąć udział w redakcji nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o łączności, dotyczącej reklamy...

Środowisko reklamowe chce aktywnie wziąć udział w redakcji nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o łączności, dotyczącej reklamy kierowanej do dzieci i młodzieży. Przepisy te choć zostały zawetowane przez Prezydenta RP w kwietniu br., obecnie wracają pod obrady parlamentu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA) Oddział w Polsce zamierza wpłynąć na kształt proponowanych zapisów, tak aby znaleźć kompromis pomiędzy restrykcyjną nowelizacją a interesami samych reklamodawców. W tym celu organizuje m.in. spotkanie zainteresowanych producentów i usługodawców, których produkty kierowane są do dzieci i młodzieży, przedstawicieli agencji reklamowych oraz reprezentantów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ponadto IAA zamierza przeprowadzić badania wpływu mediów, w tym reklamy, na kształtowanie się świadomości dzieci i młodzieży. Projekt ten ma pilotować z ramienia stowarzyszenia Marek Hancke, dyrektor generalny agencji reklamowej Euro RSCG. Analizy tego problemu ma się podjąć Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. (JP)