M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Ipsos informuje o znacznym pogorszeniu nastrojów konsumenckich

Magdalena Lipińska | 5 grudnia 2011, 06:00

W listopadzie br. nastroje konsumenckie Polaków były najniższe od dwóch lat.

Wskaźnik optymizmu konsumentów (WOK) spadł do poziomu 77 pkt. Zmiana względem ubiegłego miesiąca jest znaczna i przekracza 11 pkt. Trend wzrostowy, który obserwowano od ponad pół roku, z lekkim zachwianiem w sierpniu, w chwili obecnej załamał się całkowicie. Wskaźnik optymizmu konsumenckiego spadł do poziomu z marca bieżącego roku, a ten był najniższy od ponad dwóch lat. Załamanie dotychczasowego trendu, a także napływające z mediów wypowiedzi ekspertów zapowiadające spowolnienie gospodarcze wraz z sygnałami z rządu przedstawiającymi konieczność wprowadzenia oszczędności mogą wpłynąć na dalszy spadek nastrojów konsumenckich w najbliższym czasie.

Do niższego wyniku WOK najbardziej przyczyniła się gorsza ocena klimatu gospodarczego, którego notowania spadły o 17 pkt, osiągając poziom 63,1 pkt. Obniżeniu uległ także wskaźnik ogólnej oceny sytuacji bieżącej – zarówno oceny sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych (wskaźnik bieżący spadł o 8,3 pkt).

Zmalała skłonność do zakupów, uzyskując wynik 86,2 pkt (różnica w porównaniu z zeszłym miesiącem wyniosła 7,4 pkt). Niemal wszyscy (96 proc.) odnotowali wzrost cen w ostatnim roku, jednak ponad połowa Polaków (52 proc.) twierdzi, że wzrosły one znacznie. Dodatkowo z miesiąca na miesiąc zwiększa się grupa osób obawiająca się znacznego przyspieszenia tempa wzrostu cen (z 22 proc. do 28 proc).

W chwili obecnej Polacy widzą przyszłość raczej w czarnych barwach – wskaźnik oczekiwań względem przyszłości zanotował znaczny spadek w stosunku do października (-14,7 pkt). O 4,3 proc. zmniejszyła się grupa osób twierdząca, że w ciągu najbliższego roku uda im się odłożyć jakieś pieniądze (w stosunku do października). 22 proc. badanych przewiduje pogorszenie sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy i wszystko wskazuje na to, że obawy te mogą wzrastać.

Wskaźnik optymizmu konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 10 a 18 listopada 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1010 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Czytaj więcej na temat: