M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

BRE Bank stosował niewłaściwe zapisy w umowach hipotecznych

Maciej Burlikowski | 13 lutego 2012, 06:00

Sąd apelacyjny potwierdził, że bank stosował niedozwolone zapisy w umowach o kredyty hipoteczne. To postanowienie jest po myśli konsumentów, którzy złożyli przeciw bankowi pozew zbiorowy.

Sąd apelacyjny uznał, że BRE Bank, którego częścią jest m.in. mBank, w umowach kredytowych stosował zbyt ogólne i nieprecyzyjne zapisy. Dawały one bankowi de facto możliwość zmiany wysokości oprocentowania kredytu według własnego uznania.

W marcu 2009 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował przeciw bankowi pozew w tej sprawie. W związku z kolejnymi odwołaniami sprawa przeszła przez wszystkie instancje (apelację, kasację). Wyrok sądu apelacyjnego potwierdza stanowisko UOKiK. Sąd uznał, że sformułowanie "może ulegać zmianom w okresie trwania umowy" powoduje, że bank może dokonywać zmiany oprocentowania według własnego uznania i w dowolnie wybranym momencie, a co za tym idzie, jest uprawniony do wprowadzania zmian wysokości oprocentowania w sposób niekorzystny dla kredytobiorcy.

Po uprawomocnieniu się wyroku postanowienie zostanie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, a ich stosowanie będzie zabronione.

Takie rozstrzygnięcie to pomyślna wiadomość dla ok. 920 klientów BRE Banku, którzy złożyli przeciw bankowi pozew zbiorowy. Został on złożony w grudniu 2010 r. Przed sądem reprezentuje ich warszawski rzecznik konsumentów. To jeden z pierwszych pozwów zbiorowych. Sprawa odbiła się głośnym echem w mediach. Niezadowoleni klienci BRE Banku organizowali się w grupach i na forach internetowych, takich jak Nabiciwbrebank.pl, mStop.pl czy Grupanabank.pl.

Ustawa umożliwiająca składanie pozwów zbiorowych obowiązuje od 19 lipca 2010 r.

Na mocy postanowienia sądu okręgowego w Łodzi (tam złożono pozew) 31 stycznia w "Gazecie Wyborczej" ukazał się komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie tego pozwu zbiorowego. Osoby, które chciałyby się dołączyć do tej grupy, mają na to 2 miesiące.

Czytaj więcej na temat: , , ,