M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Rafał Szymczak został nowym prezesem Związku Firm Public Relations

Serwis Dzienny | 20 lutego 2004, 12:41

Związek Firm Public Relations (ZFPR) na walnym zgromadzeniu powołał nowe władze. Prezesem zarządu został Rafał Szymczak, dyrektor i partner zarządzający...

Związek Firm Public Relations (ZFPR) na walnym zgromadzeniu powołał nowe władze. Prezesem zarządu został Rafał Szymczak, dyrektor i partner zarządzający w agencji Profile, a wiceprezesami: Paweł Trochimiuk, prezes zarządu agencji Partner of Promotion, i Mariusz Pleban, dyrektor zarządzający agencji Multi-Event Communications. W związku z coraz większą liczbą podejmowanych działań związek zdecydował się poszerzyć skład zarządu o jeszcze jedną osobę - członkiem zarządu została Agnieszka Dziedzic, prezes agencji Feedback/Hill and Knowlton. Dotychczasowy prezes zarządu ZFPR Ryszard Solski (dyrektor generalny agencji Sigma International) zdecydował się nie kandydować na kolejną kadencję. W zarządzie zasiadał przez ostatnie trzy lata, ostatnio jako prezes. Decyzja o rezygnacji miała związek z wyborem Ryszarda Solskiego do rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations. Podczas walnego została także wybrana rada związku. Jej przewodniczącym został Jacek Jakubczyk, prezes agencji ITBC, z-cą przewodniczącego Ryszard Solski, a sekretarzem Paweł Grabowski, senior account manager w agencji ComPress SA. Rada także została poszerzona o dodatkowego członka - został nim Norbert Ofmański, prezes agencji On Board PR. Rada jest organem kontrolnym mogącym wnioskować do zarządu ZFPR oraz spełniającym funkcję sądu koleżeńskiego. Podczas walnego zgromadzenia związek rozpatrzył także sprawę kontrowersyjnych rekomendacji udzielonych przez agencję Glaubicz Garwolińska Consultants (GGC) kierownictwu koncernu paliwowego PKN Orlen. Zdecydował się nie wykluczać agencji ze swoich szeregów. "Pomimo że nie było jakichkolwiek przekonujących dowodów winy agencji, rozpatrzyliśmy jej sprawę, gdyż szkodziła ona opinii środowiska i uznaliśmy, że w tej sytuacji nie możemy pozostać bierni" - mówi Ryszard Solski. Anna Garwolińska, prezes agencji GGC, skomentowała decyzję ZFPR następująco: "Firmy zrzeszone w związku wykazały się dużym profesjonalizmem i poważnym podejściem do sytuacji". Chodzi o ujawnione w grudniu 2003 r. przez "Gazetę Wyborczą" szczegóły współpracy agencji GGC z koncernem PKN Orlen. W publikacji pojawiły się m.in. oparte na raporcie firmy audytorskiej Ernst & Young zarzuty, że rekomendacje z zakresu public relations obejmowały m.in. zalecenia doprowadzenia do konfliktu władz PKN Orlen ze skarbem państwa, który jest jego współudziałowcem. Projekt działań PR miał powstać w chwili, gdy zaczęły się ważyć losy obecnego składu zarządu koncernu (szerzej o sprawie pisaliśmy w DS "MMP" 11 lutego). Z takim przypadkiem ZFPR miał do czynienia po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia działalności 3 lata temu. Sprawa agencji GGC spowodowała, że związek przygotował projekt kodeksu etyki, który ma zawierać precyzyjne zalecenia, czego nie mogą robić agencje będące jego członkami. Znajduje się w nim m.in. zapis, że firmy nie mogą uzależniać wynagrodzenia agencji od liczby publikacji. Kodeks może zostać uchwalony w ciągu najbliższych tygodni. Innym efektem sprawy GGC - PKN Orlen jest uchwała zobowiązująca nowy zarząd ZFPR do opracowania zmiany w statucie związku umożliwiającej w podobnych przypadkach zawieszenie członka agencji w jego prawach do czasu wyjaśnienia sprawy. (PU)

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,