M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Prasa obciąża wynik Agory

Joanna Dziwisińska | 28 lutego 2012, 06:00

Wyraźne spadki w segmentach prasowych odbijają się na wynikach grupy. Jej zysk netto za cały ub.r. spadł o blisko 40 proc.

Przychody grupy Agora w 2011 r. wyniosły 1,23 mld zł i były o 10,6 proc. wyższe niż w ubiegłym roku. Jednak zysk netto za ten okres wyniósł 43,8 mln zł, podczas gdy w 2010 r. było to 71,9 mln zł. EBIDTA operacyjna spadła o nieco ponad 13 proc., do poziomu 154,4 mln zł. W samym czwartym kwartale 2011 r. przychody wyniosły 335,9 mln zł i zmniejszyły się o 1,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Istotny wpływ na przychody grupy miała w br. konsolidacja wyników działalności kinowej.

Przychody reklamowe Agory skurczyły się o 1,4 proc., do kwoty 705,6 mln zł. W tym czasie wzrost przychodów reklamowych zanotowały segmenty: internet (wzrost o 18,3 proc.), radio (wzrost o 11,5 proc.), reklama zewnętrzna (wzrost o 6,1 proc.) oraz kino. Istotny wpływ na ogólny wynik miały spadki przychodów "Gazety Wyborczej" (spadek o 16,3 proc.) oraz w segmencie czasopism (spadek o 6,1 proc.).
Wynik ze sprzedaży wydawnictw zmniejszył się o 7,7 proc., do kwoty 192,8 mln zł, głównie ze względu na
niższe przychody ze sprzedaży egzemplarzowej "Gazety Wyborczej" oraz czasopism. W ostatnim kwartale ub.r. Agora przeprowadziła aktualizację wartości niektórych tytułów, która wpłynęła ostatecznie na stratę tego segmentu na poziomie EBIT. Wydawca nie podaje, jakich tytułów dotyczyła aktualizacja.

Czytaj więcej na temat: ,