M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

"Detal Dzisiaj" zawiesza wydanie papierowe

Joanna Dziwisińska | 6 marca 2012, 06:00

Media B2B ze względów ekonomicznych zawiesiło wydawanie papierowej wersji magazynu "Detal Dzisiaj". Z firmą rozstał się redaktor naczelny pisma.

Media B2B, wydawca tytułu "Detal Dzisiaj", podjął decyzję o zawieszeniu wydawania pisma w formie drukowanej. Według informacji wydawcy tytułu powodem podjęcia takiej decyzji są względy ekonomiczne. - By móc utrzymać wysoki poziom pisma i zapewnić mu deklarowany nakład i dotarcie oraz wysokie czytelnictwo, musielibyśmy udzielać abstrakcyjnych rabatów. Jeśli chcemy być rzetelnym tytułem na rynku, nie możemy pozwolić sobie na zaniżanie cen reklam, bo prowadzi to do braku rentowności. Obecny dumping cenowy na rynku prasy handlowej/branżowej, niestety, do takiej decyzji doprowadził - czytamy w oświadczeniu spółki. Kim Helge, prezes zarządu Media B2B, nie sprecyzował terminu odwieszenia wydawania papierowej wersji pisma. Nie udzielił także informacji, co stanie się z zespołem tytułu. Wiadomo jedynie, że z wydawcą rozstaje się Robert Szewczyk, naczelny pisma. Dwutygodnik ukazywał się z nakładzie ok. 85 tys. egz. Właścicielem praw do znaku "Detal Dzisiaj" jest Trade Marketing Investments, której prezesem jest Maria Hozakowska-Helge.

 

 

Czytaj więcej na temat: , , , , ,