M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

AMS SA rozwija projekt Galerii Plakatu AMS

Serwis Dzienny | 23 kwietnia 2004, 00:00

Firma reklamy zewnętrznej AMS rozwija projekt Galeria Plakatu AMS. O pracach nad konkursem pisaliśmy już w DS "MMP" w dn....

Firma reklamy zewnętrznej AMS rozwija projekt Galeria Plakatu AMS. O pracach nad konkursem pisaliśmy już w DS "MMP" w dn. 31 marca br. Jest to nowa formuła prowadzonego przez spółkę w ciągu ostatnich pięciu lat projektu Galeria Zewnętrzna AMS. Celem Galerii Plakatu AMS ma być poprawa sposobu postrzegania reklamy na ulicach miast i tworzenie lepszych wzorców estetycznych i funkcjonalnych reklamy zewnętrznej. Chodzi o wzbudzenie zainteresowania reklamą zewnętrzną i poprawę jej wizerunku poprzez promowanie dobrze i estetycznie zaprojektowanych plakatów. W jury konkursu znajdą się: Przemek Bogdanowicz, dyrektor kreatywny agencji reklamowej G7, Janusz Górski, artysta grafik i komisarz konkursu, Maciej Kałkus, artysta grafik, Maria Kurpik, kurator muzeum plakatu w Wilanowie, Kot Przybora, prezes agencji reklamowej PZL, Jerzy Skakun, artysta grafik, Krzysztof Trusz, dyrektor artystyczny "Gazety Wyborczej", i Mieczysław Wasilewski, artysta grafik i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Każdorazowo po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowany wernisaż oraz zostanie wydany katalog prezentujący prace konkursowe. Nagrodzone prace będą prezentowane na należących do AMS citylightach. Piotr Parnowski, prezes zarządu AMS, mówi, że w poszukiwaniu nowej formuły Galerii firma zdecydowała się wrócić do korzeni reklamy zewnętrznej, czyli do plakatu. Galeria Plakatu AMS będzie skierowana do dwóch grup odbiorców: z jednej strony do wszystkich adresatów reklamy zewnętrznej, z drugiej - do środowisk zawodowo związanych z projektowaniem graficznym i reklamą. Tematem I edycji konkursu będzie przedstawienie piękna Polski - graficy z ośmiu głównych polskich aglomeracji będą mieli za zadanie pokazanie piękna ich miasta i ziemi oraz zaproszenie innych mieszkańców Polski do odwiedzenia ich regionu. Ta edycja jest realizowana pod hasłem "Zapraszamy do...". Projekty można składać do gdańskiego biura konkursu do 31 maja. Jury przyzna nagrodę główną w wysokości 7 tys. zł. Zwycięzca otrzyma także 10 egzemplarzy plakatu o formacie 120x180 cm i 3 egzemplarze almanachu podsumowującego konkurs. Jury przyzna także 7 równorzędnych wyróżnień (osoby te otrzymają plakaty oraz almanachy). Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną almanach. Zwycięski plakat będzie od czerwca do sierpnia br. eksponowany na citylightach w największych polskich aglomeracjach. (PU)

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , , ,