M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Agros szuka lepszego zwrotu z inwestycji

Beata Goczał | 22 maja 2012, 06:00

Marketer przesuwa budżety reklamowe na niewspierane dotychczas kategorie produktowe.

Agros Nova, właściciel takich marek, jak: Fortuna, Łowicz, Krakus, Kotlin, realizuje nową strategię marketingową. Firma będzie skupiać się na komunikowaniu kategorii, które dotychczas były wspierane nieznacznie bądź wcale.

Przez wiele lat kluczową pod względem wydatków reklamowych kategorią w portfolio Agros Novej były soki i nektary. Jeszcze w 2010 r. Agros zainwestował w reklamy soków (przede wszystkim marki Fortuna) 37,1 mln zł z 52,2 mln zł, które przeznaczył wtedy na całość wydatków reklamowych (dane: Kantar Media). W tym roku marketer stawia na pozostałe kategorie, które ma w swoim portfolio, m.in. na przetwory (marki Łowicz i Krakus). Realizuje tym samym strategię, którą wprowadził już w roku ubiegłym. W 2011 roku Agros Nova wydała łącznie na reklamy swoich produktów ok. 43 mln zł, 17,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Większość tego budżetu, bo 23,9 mln zł, marketer przeznaczył na wsparcie reklamowe kategorii przetworów.

– Budżety marketingowe przesunęliśmy do tych kategorii rynkowych, które gwarantują nam większe zwroty z poniesionych inwestycji – wyjaśnia Marek Sypek, prezes zarządu Agros Novej. Do kategorii tych zalicza przede wszystkim segment przetworów. Jako przykład wskazuje markę Łowicz, która w kategorii dżemów jest na polskim rynku jedyną aktywną reklamowo marką. – To się przekłada na jej rozwój i gwarantuje nam duży zwrot poniesionych inwestycji – mówi Marek Sypek.

Agros Nova wprowadza też zmiany w strategii komunikacji, które będą widoczne w doborze mediów do prowadzonych kampanii. W latach 2007-2010 kluczowym kanałem komunikacji w działaniach ATL marketera była TV – w stacjach telewizyjnych lokowano 95-99 proc. budżetu reklamowego. Teraz media miks dostosowywany jest indywidualnie do konkretnych reklamowanych produktów i sytuacji w kategorii, w której dany produkt jest obecny. Większego znaczenia nabiera też trade marketing.

Czytaj więcej na temat: , , , , , ,