M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

UOKiK szuka nielegalnych reklam w ramach projektu Child Sweep Day

Serwis Dzienny | 29 kwietnia 2004, 00:00

Jako jeden z trzynastu polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze udział w międzynarodowej akcji przeszukiwania internetu pod kątem niezgodnej...

Jako jeden z trzynastu polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze udział w międzynarodowej akcji przeszukiwania internetu pod kątem niezgodnej z prawem i wprowadzającej w błąd reklamy usług telefonii komórkowej skierowanej do dzieci i młodzieży. Do współpracy prezes UOKiK zaprosił Rzecznika Praw Dziecka. W przeglądaniu stron internetowych biorą udział instytucje należące do Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów i Egzekwowania Praw Konsumenckich (International Consumer Protection and Enforcement Network - ICPEN) z 13 państw (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Islandia, Australia, Łotwa, Polska, Estonia, Węgry, Belgia, Litwa i Wielka Brytania). Akcja koordynowana jest przez rzecznika konsumentów w Norwegii - inicjatora przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia wobec wzrastających obaw wykorzystywania przez sprzedawców telefonów komórkowych naiwności oraz niewiedzy najmłodszych uczestników rynku jest zidentyfikowanie i precyzyjne określenie metod, które są stosowane przez przedsiębiorców. Uczestniczący w przeszukiwaniu będą również uważnie przyglądać się warunkom zawartym w umowach kierowanych do dzieci i młodzieży. Pracownicy instytucji chroniących konsumentów analizują reklamy oraz inne materiały marketingowe dotyczące zakupu telefonów komórkowych skierowane do najmłodszych. Po zakończeniu akcji do właścicieli portali oraz witryn budzących wątpliwości wysyłane będą pisma z żądaniem modyfikacji ich treści. Jeżeli okażą się one niewystarczające, prezes UOKiK może wszcząć postępowanie administracyjne w tej sprawie, a po jego przeprowadzeniu nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości od 10 do 1000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji o zakazie stosowania praktyki uznanej za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Efektem przedsięwzięcia będzie również wymiana informacji między organizacjami w niej uczestniczącymi, a co za tym idzie, eliminacja nieuczciwych praktyk marketingowych o zasięgu ponadkrajowym. Międzynarodowa Sieć Ochrony i Egzekwowania Praw Konsumenckich zrzesza instytucje służące pomocą w rozwiązywaniu problemów konsumentów. Pomoc ta świadczona jest bez względu na kraj, w którym doszło do naruszenia uprawnień konsumenckich. W ramach Międzynarodowych Dni Przeszukiwania Internetu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uczestniczył już w akcjach przeglądania stron oferujących m.in. "szybki zysk", artykuły paramedyczne czy usługi turystyczne. Ostatnie takie przedsięwzięcie dotyczyło nieuczciwego marketingu prowadzonego w internecie. W ramach akcji szczegółowo zbadano 66 witryn. Do najczęściej spotykanych uchybień należały: brak informacji o pełnych kosztach usług, ukrywanie istotnych cech umowy przy jednoczesnym stosowaniu sugestywnych informacji bądź haseł. Powszechnym (70 proc. zbadanych witryn) uchybieniem okazało się także niepodawanie przez przedsiębiorców swych danych kontaktowych umożliwiających dostęp do usługodawcy lub zgłoszenie reklamacji. (JP)

Czytaj więcej na temat: ,