M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Ralph Ahrbeck kieruje marketingiem USP

( red. ) | 5 czerwca 2012, 06:00

US Pharmacia oficjalnie potwierdziła zakończenie współpracy z Piotrem Kucem, który od września ubiegłego roku pełnił funkcję prezesa tej firmy, a od lutego br. łączył ją także z funkcją dyr. marketingu.

Przedstawiciele USP w oficjalnym oświadczeniu, które nadesłano do redakcji MMP, potwierdzili zakończenie z dniem 25 maja współpracy z Kucem. Przyczyny rozstania pozostawiono bez komentarza. Stwierdzono jedynie, że do momentu powołania nowego CEO firmą kieruje rada nadzorcza, natomiast funkcję dyr. marketingu tymczasowo przejął Ralph Ahrbeck, który – jak dowiaduje się MMP – od kilku lat współpracuje z USP jako niezależny konsultant. Ahrbeck jest osobą o bardzo bogatym doświadczeniu międzynarodowym, pracował m.in. dla takich firm, jak Kraft i Roche.

Piotr Kuc także nie chce publicznie szerzej komentować przyczyn rezygnacji. Wiadomo, że przed swoim odejściem przedstawił je w wewnętrznym memorandum skierowanym do managamentu USP. Kuc nie ujawnia szczegółów swojej dalszej kariery zawodowej. Deklaruje jednak, że w "dającej się przewidzieć przyszłości" uważnie będzie analizować możliwości odpowiadające jego aspiracjom i kompetencjom biznesowym.

Czytaj więcej na temat: , , , ,