M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Pensje w agencjach spadają, wzrosły w domach mediowych

Joanna Dziwisińska | 18 czerwca 2012, 06:00

Średnia wysokość wynagrodzeń jest niższa w stosunku do ub.r. o 2,1 proc., wynika z raportu SAR.

Według badania "Raport o wynagrodzeniach SKM SAR 2012" realizowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR nastąpiło obniżenie lub utrzymanie płac na 75 proc. stanowisk w branży reklamowej względem 2011 roku. Średnia wysokość wynagrodzeń, zarówno gwarantowanych, jak i całkowitych, spadła o 2,1 proc.
Analizę przeprowadziła firma Idea! Management Consulting we współpracy z Towers Watson Data Services EMEA. Zlecone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR badanie uwzględnia wynagrodzenia oraz stawki godzinowe pracowników na wszystkich stanowiskach w branży reklamowej.

Tegoroczne badanie płacowe określa rynkowe poziomy płac brutto dla 68 stanowisk w agencjach reklamowych oraz dla 41 różnych stanowisk w domach mediowych. W agencjach średnia wysokość nominalnych wynagrodzeń, zarówno gwarantowanych, jak i całkowitych, spadła o 2,1 proc. w porównaniu z rokiem 2011. Dla stanowisk w domach mediowych odnotowano wzrost nominalnej płacy zasadniczej i płacy całkowitej, który wyniósł odpowiednio 3,9 proc. i 5,5 proc.

Przy uwzględnieniu faktu, że od kwietnia 2011 r. do kwietnia 2012 r. średnioroczna stopa inflacji wyniosła 4,1 proc., należy odnotować, iż realne płace w sektorze reklamy nadal spadają. W ciągu ostatnich 12 miesięcy realna wartość wynagrodzeń w agencjach reklamowych spadła średnio o 6,2 proc., w domach mediowych zaś płace zasadnicze spadły o 0,2 proc., a całkowite wzrosły o 1,4 proc.

- Odnotowana ujemna dynamika płac w branży reklamowej odzwierciedla agresywną politykę reklamodawców wobec negocjacji cenowych z agencjami. Jeżeli ta tendencja utrzyma się, dalsza presja na obniżanie stawek godzinowych zmniejszy do tego stopnia rentowność agencji, iż będzie to prowadzić w przyszłości do spadku jakości i efektywności działań marketingowych - mówi Tomasz Bałuk, prezes zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Według zleceniodawców raportu wyniki badania nie muszą oznaczać, iż poszczególni pracownicy w agencjach reklamowych zostali objęci obniżkami wynagrodzeń zasadniczych. Spadły natomiast wartości premii, a nowo
zatrudniani w ostatnich 12 miesiącach pracownicy przyjmują niższe stawki niż w poprzednich latach.

Czytaj więcej na temat: , , , ,