M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

KBR zawarł umowę z Audytorium 17

Beata Goczał | 13 lipca 2012, 06:00

Spółka zrzeszająca regionalne rozgłośnie publicznego radia będzie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Badań Radiowych.

Komitet Badań Radiowych podpisał porozumienie ze spółką Audytorium 17 zrzeszającą regionalne rozgłośnie Polskiego Radia. Na mocy tego porozumienia będzie ona brała udział w pracach KBR-u, nabędzie prawo do czynnego uczestnictwa w posiedzeniach.

Audytorium 17 jako obserwator prac Komitetu będzie mogło zgłaszać inicjatywy i będzie miało głos doradczo-opiniujący przy podejmowaniu decyzji przez Komitet.

Ta forma współpracy z KBR-em nie wiąże się z wkładem finansowym ze strony Audytorium 17 i otwiera drogę do ściślejszych kontaktów, a w przyszłości przystąpienia tej spółki do KBR-u. Do momentu sfinalizowania umowy Audytorium 17 uczestniczyło w posiedzeniach KBR-u w formie gościnnej.

Audytorium 17 jest drugim po Polskim Radiu SA obserwatorem biorącym udział w pracach Komitetu Badań Radiowych. Komitet Badań Radiowych tworzą cztery grupy radiowe: Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i Time SA (sieć Radia Eska). KBR zleca i finansuje badania Radio Track, które są jedynymi ciągłymi badaniami słuchalności stacji radiowych w Polsce.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , ,