M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Agora miała 8 mln zł straty netto

Joanna Dziwisińska | 25 lutego 2013, 06:00

Wyniki spółki za 2012 r. nie zaskakują.

Przychody Agory za 2012 r. wyniosły 1138,6 mln zł i były niższe o 7,8 proc. Z reklam grupa wygenerowała 636,3 mln zł (spadek o 9,8 proc.), ze sprzedaży wydawnictw - 152,7 mln zł (spadek o 20,8 proc.), pozostała sprzedaż wzrosła o 13,5 proc., do 215,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży biletów do kin zamknęły się kwotą 134 mln zł (spadek o 8,4 proc.).
Strata netto wyniosła 8,1 mln zł. Przypomnijmy, że ub.r. Agora zakończyła zyskiem na poziomie 43,8 mln zł.

- Wyniki Agory nie powinny być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę oczekiwania inwestorów i trudne środowisko rynkowe, w jakim przyszło pracować spółkom mediowym. Zaskoczeniem był spadek wartości całego rynku reklamy graficznej w internecie, który Agora szacowała na 3,5 proc. rok do roku w samym IV kwartale 2012. Odpisy oraz rezerwy restrukturyzacyjne dodatkowo obniżyły całoroczny wynik Agory, która przygotowała się na kolejny trudny okres - mówi Przemysław Sawala-Uryasz, analityk UniCredit CAIB Poland.

Ze wszystkich segmentów najsłabsze wyniki odnotowuje prasa codzienna. Sprzedaż reklam w "Gazecie Wyborczej" wyniosła 202,9 mln zł (spadek o 20,8 proc.), a sprzedaż egzemplarzy wyniosła 106,8 mln zł (spadek o 18,7 proc.).
Przychody pionu prasa bezpłatna ze sprzedaży reklam wyniosły 27,3 mln zł i obniżyły się o 10,2 proc.
Internet Agory wygenerował 114 mln zł, w tym przychody z reklam internetowych wyniosły 89,8 mln zł i wzrosły o 8,6 proc. Przychody segmentu kinowego wzrosły o 0,6 proc., do 205,1 mln zł. Liczba biletów sprzedanych w kinach Helios wyniosła ponad 7,7 mln sztuk i zmniejszyła się o około 7 proc., głównie w związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej, które wpłynęły na spadek frekwencji w kinach szczególnie w II kw. 2012 r.
Grupa AMS zarobiła 162,1 mln zł, o 7,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Segment radio Agory zwiększył przychody o 2,3 proc., do 88,1 mln zł. Przychody segmentu czasopisma wyniosły 65 mln zł (spadek o 13,7 proc.).

Agora zamierza kontynuować zmiany w strukturze, tak aby dostosować ją do otoczenia rynkowego. Spółka szacuje, że w 2013 r. wartość rynku reklamy w Polsce skurczy się o około 5-8 proc. Internet i kino mogą być jedynymi mediami, w których reklamodawcy zwiększą swoje wydatki: w internecie (z uwzględnieniem wyszukiwarek) o około 2-5 proc., a w kinie o 0-3 proc. Największe ograniczenie wydatków reklamowych, o około 22-25 proc., może nastąpić w dziennikach, a wydatki reklamowe w czasopismach mogą spaść o około 13-16 proc. Jednocześnie także marketerzy mogą ograniczyć wydatki reklamowe w telewizji o 7-10 proc.,a wydatki na nośniki reklamy zewnętrznej mogą zmniejszyć się o około 3-6 proc., a na reklamę radiową o około 4-7 proc.

Według Dominika Niszcza, analityka DM Raiffeisen, IV kwartał Agora kończy zgodnie z oczekiwaniami. - Zawiodłem się na perspektywach reklamy w dziennikach. Spadek przychodów z reklamy w segmencie prasy o prawie jedną czwartą w 2013 roku oznaczałby ponad 50 mln zł spadku wpływu z tego tytułu dla Agory (zakładając, że spółka utrzyma udział w rynku), a to o wiele mniej niż np. oczekiwane oszczędności wynikające z redukcji zatrudnienia szacowane na 18 mln zł. Być może tak słabe perspektywy były jednym z argumentów za odejściem prezesa - dodaje.

Na początku lutego br. po czterech latach z funkcji prezesa oraz członka zarządu zrezygnował Piotr Niemczycki. Czasowo obowiązki nadzorcze przejęła Wanda Rapaczyńska, członek rady nadzorczej, a także była prezes Agory.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , ,