M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Posłowie głosują za zakazem reklamy alkoholu

Serwis Dzienny | 11 stycznia 2000, 00:00

Członkowie Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP przyjęli poprawkę do ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczącą wprowadzenia przepisu o...

Członkowie Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP przyjęli poprawkę do ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczącą wprowadzenia przepisu o zakazie reklamy alkoholu. Nowela definiuje planowane obostrzenia o wiele precyzyjniej niż dotychczas obowiązujący zakaz, wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Posłowie opowiedzieli się bowiem za zakazem reklamy nie tylko samych napojów alkoholowych, ale także rekwizytów alkoholowych, produktów imitujących wyroby lub rekwizyty alkoholowe oraz symboli związanych z używaniem alkoholu. Za nowymi zapisami głosowali przede wszystkim posłowie wywodzący się z ugrupowań koalicyjnych. SLD opowiada się za dopuszczeniem reklamy alkoholu, ograniczonej jedynie przez dyrektywy Unii Europejskiej. Za zmianą aktualnej sytuacji prawnej opowiadają się także posłowie Komisji Zdrowia, którzy pracują nad kolejną nowelizacją tzw. ustawy antyalkoholowej. (JP)