M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

KRRiT zajmuje stanowisko w sprawie NC+

Maciej Florek | 10 kwietnia 2013, 06:00

Zdaniem KRRiT klienci platform satelitarnych powinni m.in. mieć prawną gwarancję obowiązywania kontraktu na stałych warunkach przez cały okres trwania umowy.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że jednostronne zmiany wprowadzone w umowach z abonentami spółek Canal+ Cyfrowy i ITI Neovision po fuzji ich platform Cyfra+ oraz N nie uwzględniły potrzeb odbiorców i społecznych oczekiwań w zakresie korzystania z pluralistycznej zawartości mediów elektronicznych.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z właściwością wszczął postępowanie wyjaśniające na podstawie skarg abonentów. KRRiT popiera te działania, uważając za konieczne pilne ustalenie, czy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów. Zdaniem KRRiT klienci platform satelitarnych powinni mieć prawną gwarancję obowiązywania kontraktu na stałych warunkach przez cały okres trwania umowy, osiąganie zaś sukcesu gospodarczego nie może odbywać się kosztem odbiorców ani wpływać ograniczająco na realizację ich społeczno-kulturowych potrzeb.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dostrzega potrzebę budowania konsumenckiego rynku płatnych usług dostępu do programów telewizyjnych, który oferowałby większe możliwości wyboru pakietów programowych, a także indywidualnego decydowania o kolejności odbieranych programów.

Przestrzeganie dobrych obyczajów w kontaktach z klientami jest przesłanką, do której odwołuje się orzecznictwo (m.in. wyrok z 6 listopada 1996 r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygnatura I ACr 839/96). Brak szacunku dla odbiorców wyrażony jednostronnym narzuceniem woli przedsiębiorcy stał się przyczyną społecznego protestu. Abonenci w portalu społecznościowym Facebook utworzyli profil protestacyjny anty NC+, który w krótkim czasie skupił ponad 85 tys. użytkowników.

Przypomnijmy, że KRRiT w celu usunięcia wcześniej powstałych wątpliwości dotyczących wykonywania obowiązku rozprowadzania programów opublikowała 17 listopada 2011 r. stanowisko, w którym w szczególności podkreśliła, iż programy TVP1, TVP2, program regionalny TVP SA, Polsat, TVN, TV4 oraz TV Puls powinny być dostępne w każdym oferowanym pakiecie, zwłaszcza w najtańszym - podstawowym.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , ,