M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Ecorys Polska będzie promować Warmię i Mazury

Maciej Florek | 11 kwietnia 2013, 06:00

Budżet zamówienia wynosi 9 mln 775 tys. zł.

Firma consultingowa i badawcza Ecorys Polska wygrała przetarg publiczny na realizację kampanii regionu Warmii i Mazur w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Głównym celem kampanii będzie zwiększenie rozpoznawalności regionu oraz wzmocnienie atrakcyjności jego wizerunku poprzez wyeksponowanie różnorodności walorów turystycznych. Planowane działania promocyjne mają przyczynić się do zwiększenia zainteresowania przyjazdem na Warmię i Mazury oraz zbudowania świadomości marki i produktów turystycznych regionu na nowych rynkach.

Projekt zakłada wykorzystanie spotów telewizyjnych, nośników outdoorowych, reklam 
w pociągach Intercity i Eurocity oraz reklam internetowych.

Budżet zamówienia wynosi 9 mln 775 tys. zł.

Przy realizacji zamówienia Ecorys Polska zamierza podjąć współpracę z domem mediowym Arena Media w zakresie realizacji mediaplanu oraz Polską Fundacją Komunikacji, która odpowiedzialna będzie za produkcję spotu telewizyjnego.

Kampania realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zamówienie będzie realizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Czytaj więcej na temat: , , ,