M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Sfinks zaskarży decyzję UOKiK

Katarzyna Kacprzak | 28 czerwca 2013, 06:00

Spółka zarządzająca siecią restauracji ma zapłacić 464 228 zł kary.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie dotyczące spółki Sfinks Polska, zarządzającej siecią restauracji Sphinx. "Pod tą marką działają m.in. restauracje franczyzowe prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców, którzy działają na własny rachunek i ryzyko. Z informacji i dokumentów posiadanych przez Urząd wynika, że ceny oraz promocje stosowane przez franczyzobiorców ustalane są odgórnie przez spółkę Sfinks Polska. Tymczasem prawo antymonopolowe zakazuje ustalania sztywnych cen sprzedaży przez przedsiębiorców działających w ramach danego systemu dystrybucji, także franczyzowego. Przedsiębiorcy powinni mieć swobodę w kształtowaniu własnej polityki cenowej" – czytamy w komunikacie. UOKIK nałożył karę na spółkę, stwierdzając, że jej działania są niezgodne z prawem.

"Nie zgadzamy się z decyzją UOKiK nakładającą na nas 464 228 zł i 92 gr kary. Nie zgadzalibyśmy się z tą decyzją, nawet gdyby kara wynosiła 1 zł i zamierzamy zaskarżyć ją do sądu, ponieważ uważamy, że nie było podstaw do jej wydania. Polityka cenowa w naszych sieciach jest zgodna z przepisami, co potwierdzają też opinie prawne, jakimi dysponujemy. Decyzja Urzędu jest tendencyjna i pozbawiona obiektywnej oceny i jak sam Urząd napisał w komunikacie dla dziennikarzy – bezprecedensowa. Dlatego jedyną reakcją może być zaskarżenie. Czujemy się skrzywdzeni decyzją Urzędu, brak w niej bowiem chociażby jednej pozytywnej uwagi na temat stosowania ujednoliconych, ale nie sztywnych cen, jak to wbrew naszym wyjaśnieniom się nam przypisuje – które są najniższe z możliwych. Każdy franczyzobiorca może wybrać cennik, który chce stosować. Może także udzielać rabatów, jeżeli uzna takie działanie za stosowne" – odpowiada w oficjalnym oświadczeniu spółki Sfinks Polska.

UOKiK badał także inne gastronomiczne sieci franczyzowe działające na naszym rynku, jednak nie dopatrzył się w ich działalności praktyk niezgodnych z przepisami.

 

 

 

Czytaj więcej na temat: , ,