M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Change i Value Media tworzą Group One

Maciej Burlikowski | 2 lipca 2013, 06:00

Cel: wzajemne zwiększenie kompetencji, wspólne pozyskiwanie klientów i zwiększenie skali biznesu.

Od lewej: Maciej Hutyra, Marek Żołędziowski, Anna Pańczyk i Jacek Kołtonik, biznes intelligence w Value Media.
Od lewej: Maciej Hutyra, Marek Żołędziowski, Anna Pańczyk i Jacek Kołtonik, biznes intelligence w Value Media.
Agencja Change Integrated i dom mediowy Value Media tworzą wspólnie nową spółkę Group One SA, w której mają po 50 proc. akcji.

– Zacierają się granice między kompetencjami agencji reklamowych i domów mediowych, szczególnie w obrębie nowych mediów. Połączenie potencjału kreatywnego Change i doświadczenia w planowaniu i zakupie mediów digital Value Media umożliwi nam budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku – przekonuje Marek Żołędziowski, współwłaściciel Change Integrated i przyszły prezes Group One SA. Wiceprezesem nowej spółki będzie Maciej Hutyra, jedyny udziałowiec i obecny prezes Value Media. Docelowo prezesem Value Media zostanie Bartosz Kamiński, obecnie dyrektor zarządzający spółki.

– Mamy coraz więcej zapytań od klientów o możliwość realizowania zadań związanych nie tylko z zakupem mediów, ale także strategią i kreacją. Doświadczenie i rozpoznawalność agencji Change Integrated w tym zakresie jest dla nas bardzo atrakcyjne – wskazuje z kolei Maciej Hutyra. Jako przykład podaje pozyskane niedawno wspólnie przez Change i Value Media budżety Amiki i Gremi Media.

Oprócz wzajemnego zwiększenia kompetencji współpraca Change i Value Media ma przynieść także efekt zwiększenia skali biznesów obu podmiotów. Jak szacują właściciele Group One, ich wspólne obroty, liczone cennikowo, przekroczą w br. 180 mln zł, 70 proc. generują usługi digital (ich lwią część stanowią obroty Value Media).

Obie firmy obsługują konkurencyjnych klientów: Change pracuje m.in. dla Polkomtela (sieć komórkowa Plus) i Banku Millennium. Natomiast Value Media planuje i kupuje internet m.in. dla firmy telekomunikacyjnej Netia i banku PKO BP. I Żołędziowski, i Hutyra solidarnie zapewniają, że klienci ci nie mają zastrzeżeń do planów obu agencji.

Value Media zatrudnia ok. 60 osób. W ub.r. miała 46 mln zł przychodów (o ok. 6 mln zł więcej niż w 2011 r.) i 780 tys. zł zysku netto (wobec blisko 740 tys. zł straty w 2011 r.).

Change Integrated, której prezesem pozostaje Anna Pańczyk, zatrudnia ok. 40 osób. W ub.r. miała 13 mln zł przychodów. Wyniku netto nie ujawnia. Współwłaścicielami Change Integrated, oprócz Żołędziowskiego, są: Jacek Olechowski i Filip Friedmann.  

Obie spółki zachowają odrębną podmiotowość i własne marki.

Żołędziowski, Olechowski i Friedmann są także współwłaścicielami agencji The Digitals, która jednak nie wejdzie do Group One. Wszyscy trzej są też współakcjonariuszami notowanej na warszawskiej GPW spółki Mediacap, której spółką zależną jest agencja Scholz & Friends Warszawa (25 pozostaje własnością WPP) i EMLab. Mediacap także pozostaje niezależna od Group One. Marek Żołędziowski jest również współwłaścicielem domu mediowego Equinox Polska, który także nie wjedzie do Group One.

Współwłaściciele Group One zapowiadają, że jeszcze w tym roku chcieliby przejąć na rynku 1-2 podmioty. Mogą to być firmy o kompetencjach digitalowych lub kreatywnych. Pieniądze na ewentualne akwizycje miałyby pochodzić z zysków Change Integrated i Value Media. Prognoz tegorocznych zysków spółki jednak nie podają. W przyszłości Group One nie wyklucza pozyskania kapitału poprzez wejście na giełdę.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,