M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Wielkość sprzedaży branży OOH spada o 14,6 proc.

Katarzyna Kacprzak | 24 października 2013, 06:00

IGRZ publikuje dane z III kwartału br.

Wielkość sprzedaży branży OOH w Polsce wynosi po dziewięciu miesiącach 2013 roku łącznie 352,8 mln zł i jest niższa niż w analogicznym okresie 2012 roku o 14,57 proc. Zahamowany został większy spadek wielkości sprzedaży, którego branża doświadczyła w pierwszym półroczu br., ale jednocześnie przychody w III kwartale 2013 roku wyniosły 116 mnl zł i były niższe niż w tym samym czasie roku ubiegłego o 7,36 proc.

Analizując wyniki branży OOH w ostatnich pięciu latach, należy stwierdzić, że wielkość sprzedaży w zakresie tzw. standardowych powierzchni nośników reklamy zmniejszyła się o około 80 mln zł (biorąc pod uwagę dane po zakończeniu trzech kwartałów każdego z lat 2009-2013). Największy spadek branża odnotowała w br. Wynika on przede wszystkim z ogólnych ograniczeń wydatków na reklamę, które dotknęły wszystkie media.

Zestawienie obejmuje firmy (ze wszystkimi podmiotami z grupy): AMS SA, Business Consulting, CAM Media, Cityboard Media, Clear Channel Poland, Defi Poland, Gigaboard Polska, JETline, Mini Media, Ströer Out of Home oraz Warexpo.

 

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , ,