M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

SAR planuje kolejne kroki w sprawie płatności dla agencji

Tomasz Wygnański | 3 grudnia 2013, 06:00

Stowarzyszenie rozważa m.in. wysłanie listu do marketerów z propozycją wspólnego stworzenia kodeksu dobrych praktyk.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR rozważa podjęcie kolejnych działań mających na celu ochronę agencji przed niekorzystnym zjawiskiem wydłużania terminów płatności przez klientów, zwłaszcza duże koncerny. Impulsem do podjęcia dyskusji na ten temat był list Unilever Polska do agenci, w którym koncern jednostronnie wydłużył terminy płatności za usługi agencji z 60 do 90 dni (o sprawie pisaliśmy szczegółowo w MMP24 4 listopada br.).

Obecnie SAR rozważa m.in. wysłanie listu do marketerów z propozycją wspólnego stworzenia kodeksu dobrych praktyk. Kolejny pomysł to włączenie do dialogu ekspertów z organizacji zajmujących się obszarem CSR, przedstawicieli korporacji czy pracowników naukowych. Chodzi tu o poruszenie kwestii, jak koncerny mogą deklarować wdrażanie polityki CSR, skoro nie uwzględniają w niej relacji z ważną grupą interesariuszy, jaką są agencje.

Otwarta zostaje także kwestia wystąpienia na drogę sądową przeciwko klientom stosującym zbyt długie terminy płatności. SAR dysponuje opinią prawną, zgodnie z którą 90-dniowy termin płatności jest dopuszczony w polskim prawie tylko w wyjątkowych sytuacjach, pod pewnymi warunkami, które najprawdopodobniej w przypadku wspominanej sprawy Unilevera nie zostały spełnione.

Czytaj więcej na temat: ,