M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Starlink: Rynek reklamowy w 2013 r. skurczył się o 4,5 proc.

Joanna Dziwisińska | 17 lutego 2014, 06:00

Agencja prognozuje dynamikę rynku reklamy w 2014 r. w przedziale pomiędzy 0,5 proc. a 0,9 proc.

Rynek reklamy skurczył się w ub.r. o 4,5 proc. w stosunku do roku 2012, wynika z analiz Starlinka. Agencja szacuje, że wartość netto wydatków reklamowych w ub.r. wyniosła ponad 6,99 mld zł. Starlink prognozuje tegoroczną dynamikę rynku reklamy na poziomie między 0,5 proc. a 0,9 proc.

W 2013 r. czynnikiem, który miał największy negatywny wpływ na kondycję rynku reklamy, był spadek wydatków na telekomunikację. Firmy te ograniczyły swoje wydatki na reklamę o niemal 20 proc. Częściowo jest to efekt podwyższonej bazy ubiegłorocznej - szczególnie wysokiej aktywności sieci Orange podczas przygotowań i w trakcie mistrzostw Europy w piłce nożnej. W ocenie analityków Starlinka obecnie telekomy inwestują w nowe technologie, a przyszłość ich produktu wyznaczają usługi oparte na szybkiej transmisji danych, co wiąże się z kosztownym rozwojem infrastruktury.

W ostatnim kwartale spadek wydatków FMCG nieco wyhamował (-5,3  proc. vs. -8,1 proc. w III kwartale), ale pozostał wyższy niż w II kwartale 2013 r. Na dynamikę w tym okresie korzystnie wpłynął wzrost wydatków w sektorze higiena i pielęgnacja, który dokonał cięć budżetów w okresie wakacyjnym. Rosły też wydatki reklamowe w sektorze produkty do użytku domowego, malały zaś wydatki sektora żywność i napoje. W minionych czterech kwartałach jedynym sektorem FMCG, który zwiększył wydatki, był sektor produkty do użytku domowego (więcej o 8,7 proc.). Całościowo w 2013 segment FMCG przeznaczył na reklamę o 93,3 mln mniej niż w roku 2012 (dynamika -5,2 proc.).

W 2013 r. liderem inwestycji reklamowych był sektor handel. Wydatki tej branży wzrosły o 8,6 proc.

W 2013 r. jedynym medium, które charakteryzowała dodatnia dynamika przychodów, był internet (wzrost o 7,5 proc.). Najszybciej rozwijającą się kategorią reklamy w tym medium jest reklama wideo emitowana in-stream (więcej o 42,6 proc.). Wraz z rosnącą penetracją tabletów, a także rozwojem internetu mobilnego na znaczeniu zyskuje reklama mobile.

Radio osiągnęło podobny jak w 2012 r. poziom przychodów reklamowych. Według twórców raportu ostatnie lata pokazują, że medium to opiera się kryzysom, pomimo przejściowych trudności.

Ostatni kwartał ub.r. jest pierwszym od dziesięciu kwartałów, który przyniósł wzrosty w reklamie telewizyjnej. W okresie od października do grudnia 2013 r. telewizja zyskała 0,3 proc. przychodów, w tym sprzedaż spotowa wzrosła o 0,2 proc. Całościowo w 2013 r. wydatki na reklamę telewizyjną skurczyły się o 3,6 proc. (na spoty przeznaczono mniej o 3,3 proc.), głównie z powodu znacznych redukcji budżetów telekomunikacyjnych, FMCG oraz branży komputerowej.  

W 2013 r. cztery główne stacje straciły łącznie 12,3 proc. przychodów z reklam. Jednocześnie rosły przychody największych beneficjentów cyfryzacji - TV4, TVN7, TV Puls miały o 18 proc. przychodów reklamowych więcej, a ich udział w rynku reklamy TV wzrósł w okresie od stycznia do grudnia z 6,0 proc. do 7,3 proc. Stacje tematyczne obecne w ofercie sieci kablowych i satelitarnych również rosną - o 4,6 proc. Tym samym w 2013 r. ich udział w przychodach całej telewizji wzrósł do 21,5 proc. z 19,8 proc. w 2012 r.

Czytaj więcej na temat: , , ,