M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Axa kupuje za 570 mln zł biznes ubezpieczeniowy mBanku

Maciej Burlikowski | 15 września 2014, 06:00

Bank i ubezpieczyciel zawrą 10-letnie umowy o bancassurance na wyłączność.

Francuska grupa ubezpieczeniowa Axa za 570 mln zł kupuje od mBanku firmę ubezpieczeniową BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji. Dla Axa to głównie wzmocnienie w dziedzinie ubezpieczeń direct. Oprócz tego BRE TUiR zajmowała się także, choć na mniejszą skalę, ubezpieczeniami mieszkań i ubezpieczeniami kredytów.

W ub.r. zebrała ok.193 mln zł składek (przypis brutto), a na czysto zarobiła ok. 88 mln zł. W 2010 r. przypis składek wyniósł ok. 127 mln zł, w 2011 r. – ok. 148 mln zł, a w 2012 r. – 184 mln zł. Zysk netto w tych latach wyniósł odpowiednio: 12, 8 i 16,5 mln zł.

Transakcja przewiduje płatność z góry 570 mln zł, podlegającą korekcie po zamknięciu transakcji oraz dodatkową odroczoną sumę warunkową, zależną od osiągnięcia konkretnych celów i spełnienia określonych warunków. MBank szacuje, że na sprzedaży biznesu ubezpieczeniowego zarobi ok. 180 mln zł brutto.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zakupu i długoterminowych umów dystrybucyjnych z mBankiem. Naszym zdaniem przyczyni się to do znaczącego wzmocnienia naszej pozycji w Polsce, która jest dla nas ważnym rynkiem wschodzącym w branży ubezpieczeń. Cieszymy się na możliwość ściślejszej współpracy z mBankiem – twierdzi Stephane Guinet, CEO Axa Global Direct oraz członek komitetu zarządzającego Grupy Axa.

Grupa Axa jest obecna w Polsce od 2006 r., oferuje ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia na życie, oszczędnościowe, wypadkowe, turystyczne, emerytalne, jak również usługi zarządzania aktywami dla ponad 2 mln klientów indywidualnych. Axa zapewnia także ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe dla klientów biznesowych, w tym międzynarodowych korporacji. W 2007 r. rozpoczął działalność oddział Axa Direct Polska. Według firmy jest drugim co do wielkości towarzystwem w segmencie direct w naszym kraju, ze składką przypisaną brutto na poziomie 303 mln zł w 2013 r., obsługujec ok. 450 tys. klientów. Spółka od kilku lat przynosi zyski. Transakcja ta pozwoli Axa znacząco wzmocnić zasięg swojej dystrybucji w Polsce poprzez dostęp do innowacyjnego i szybko rosnącego modelu wielokanałowej dystrybucji mBanku, a jednocześnie zwiększy to rolę ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie – ochronnych w obecnej strukturze biznesowej Axa w Polsce zgodnie ze strategią grupy.

MBank działalność ubezpieczeniową w obszarze ubezpieczeń majątkowych rozpoczął osiem lat temu, kiedy powołano spółkę BRE TUiR. Obecnie bank obsługuje w Polsce blisko 3,8 mln klientów, ma ok. 250 punktów sprzedaży.

Bank i Axa ogłosiły także, że podpiszą 10-letnie umowy dystrybucyjne na wyłączność w ubezpieczeniach majątkowych oraz ubezpieczeniach na życie – ochronnych.

Czytaj więcej na temat: , , , ,