M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Przychody Grupy Agora w III kwartale wzrosły o 1,7 proc.

Piotr Machul | 12 listopada 2014, 06:00

Autorzy raportu kwartalnego deklarują, że to efekt skutecznego wykorzystania poprawy koniunktury na rynku reklamy w III kwartale br.

Przychody Grupy Agora w III kwartale br. wyniosły 243,9 mln zł i wzrosły w porównaniu z III kw. 2013 r. o 1,7 proc.. Grupa Agora odnotowała wzrost wszystkich kategorii przychodów z wyjątkiem tych ze sprzedaży usług reklamowych. Przychody z pozostałej sprzedaży zwiększyły się o 9,5 proc. do 25,3 mln zł, głównie dzięki wyższym wpływom ze sprzedaży barowej w kinach. Przychody ze sprzedaży wydawnictw były wyższe o 2,2 proc. i wyniosły 32,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych były niższe o 0,8 proc. i wyniosły 117,7 mln zł.

Wyniki segmentu Prasa pozostawały pod presją ograniczania wydatków na reklamę w prasie. Najbardziej było to widoczne w "Gazecie Wyborczej", której przychody reklamowe zmniejszyły się o 21,2 proc. Pozytywnym sygnałem jest wzrost przychodów reklamowych odnotowany przez "Metro" oraz czasopisma Grupy - odpowiednio o 6,8 proc. oraz 3,8 proc.

Przychody ze sprzedaży segmentu wydawnictw wzrosły o 3,9 proc. pomimo utrzymującego się trendu spadku sprzedaży wydawnictw papierowych. Wzrost ten jest efektem zmiany cyklu wydawniczego magazynu "Wysokie Obcasy Extra", który od lutego br. ukazuje się jako miesięcznik, podwyżki ceny egzemplarzowej "Gazety Wyborczej" oraz wpływów z dystrybucji cyfrowej dziennika.  

Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 8,1 proc. do 57,5 mln zł. Z kolei przychody ze sprzedaży reklamna nośnikach AMS wyniosły 32,1 mln zł. Agora nie podała dynamiki przychodów w tym segmencie. Segment Internet odnotował wzrost przychodów do kwoty 29,7 mln zł (o 12,1 proc.), głównie za sprawą rosnących wpływów ze sprzedaży reklam internetowych. Przychody segmentu radiowego sięgnęły 17,5 mln zł - to oznacza wzrost o 8 proc. Przychody segmentu z tytułu sprzedaży usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych wyniosły 38,1 mln zł i wzrosły o 0,5 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku.

Czytaj więcej na temat: , , ,