M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

FoodCare musi zapłacić Tigerowi

Katarzyna Woźniak | 14 listopada 2014, 06:00

Decyzją Sądu Apelacyjnego FoodCare musi zapłacić Dariuszowi "Tiger" Michalczewskiemu ponad 15 mln zł. Pięściarz zapowiada kontynuację dochodzenia swoich praw. FoodCare zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Po ponad trzech latach trwania procesu Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok, w którym zobowiązał firmę FoodCare do zapłaty na rzecz Fundacji Darka Michalczewskiego "Równe Szanse" kwoty ponad 15 mln zł z tytułu m.in. zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej wraz z odsetkami i kosztami. O przebiegu sporu informowaliśmy kilkakrotnie na łamach MMP24 (MMP24 z 20 grudnia 2013 r., MMP24 z 6 listopada 2013 r.). Sąd przychylił się do wniosku firmy FoodCare na rozłożenie wpłaty na dwie raty, które finalnie muszą zostać zapłacone do 31 stycznia 2015 r.

– Po ponad 3 latach sporu w końcu nadszedł czas na prawomocne rozstrzygnięcia i Pan Włodarski musi zapłacić mi ponad 15 mln zł. A to jeszcze nie koniec, bo w zakresie rozliczeń finansowych w sądzie jest jeszcze mój pozew odszkodowawczy na 22 mln zł przeciwko FoodCare i wyrok nakładający grzywny za niestosowanie się do innych wyroków. Co ważne – sąd uwzględnił wszystkie nasze argumenty. Mam nadzieję, że dzisiejszy wyrok będzie dla Pana Włodarskiego nauczką na całe życie, bo w biznesie działa się fair play i nie łamie się zawartych umów – mówi Dariusz "Tiger" Michalczewski.

Na podstawie podpisanej w listopadzie 2010 r. umowy z Fundacją "Równe Szanse" spółki z Grupy Maspex mają wyłączną licencję na możliwość korzystania z pseudonimu sportowego "Tiger" i innych oznaczeń 
z tym pseudonimem związanych, a także do wykorzystywania wizerunku Dariusza "Tigera" Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych. Spółki z Grupy Maspex odpowiedzialne są za zapewnienie produkcji, dystrybucji i promocji produktu. Firma ponadto jest zobowiązana do przekazywania opłaty z tytułu udzielonej licencji. Przed nawiązaniem współpracy z wadowicką grupą Fundacja "Równe Szanse” rozwiązała w trybie natychmiastowym umowę z poprzednim licencjobiorcą firmą FoodCare, 
w wyniku czego wygasły wszelkie uprawnienia spółki FoodCare do korzystania z oznaczenia "Tiger" oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Powodem rozwiązania zawartej na 50 lat umowy było niewywiązywanie się z postanowień umowy przez FoodCare, a w szczególności zaprzestanie płacenia Fundacji należnego wynagrodzenia z tytułu licencji na używanie oznaczenia "Tiger".

W odpowiedzi na informację o wyroku Sądu zarząd spółki FoodCare przesłał następujące oświadczenie:
"Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 listopada 2014 r. dotyczy rozliczeń finansowych wynikających z umowy promocyjnej pomiędzy Fundacją Dariusza Michalczewskiego "Równe Szanse” 
a firmą FoodCare (dawniej Gellwe). Jest to kontynuacja sprawy z września 2013 r. – wówczas Sąd Okręgowy w Krakowie wydał decyzję, 
na mocy której spółka FoodCare miała uregulować należności finansowe na rzecz Fundacji Dariusza Michalczewskiego "Równe Szanse”. Jest oczywiste, że wyrok wynika ze sporu co do interpretacji umowy z 2005 r., która łączyła FoodCare z Fundacją. Nie zgadzamy się z interpretacją naszych oponentów, a tym samym z decyzją Sądu. Dlatego skorzystamy z naszego prawa do złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Dalsze kroki prawne podejmiemy po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Sądu.
Należy wyraźnie podkreślić, iż powyższa sprawa nie dotyczy kwestii własnościowych związanych 
z marką Tiger. Wbrew deklaracjom Dariusza Michalczewskiego, nie ma ona również wpływu 
na pozostałe sprawy toczące się przed Sądami. Spółka FoodCare jest pomysłodawcą i twórcą napoju energetycznego Tiger. Na powstanie tej marki przeznaczyliśmy miliony złotych, a także lata pracy, doświadczenia i energii całego zespołu. Wyprowadziliśmy tę markę na szczyt, jej potencjał nie został jednak wykorzystany. Cel, jakim jest ponowne bycie liderem rynku napojów energetycznych, pozostaje poza zasięgiem Dariusza Michalczewskiego.
Nie zamierzamy ustawać w dochodzeniu sprawiedliwości przed niezawisłymi Sądami. Ale naszą uwagę koncentrujemy dziś przede wszystkim na rozwoju naszego biznesu. Będziemy dalej umacniać pozycję marek FoodCare zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Szczególną uwagę poświęcimy marce Black.
Powyższe rozstrzygnięcie nie wpływa na funkcjonowanie spółki".


Czytaj więcej na temat: , , , , ,