M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Magdalena Jagielska w Soul & Mind

Maciej Florek | 2 lutego 2015, 06:00

Wcześniej związana m.in. z Laboratory oraz Domem Badawczym Maison.

Stanowisko insights developera w Soul & Mind objęła Magdalena Jagielska. Uczestniczyła już w pracach przy projektach agencji, teraz podjęto decyzję o zacieśnieniu współpracy. Zajmie się m.in. działaniami z zakresu psychologii zachowań konsumenckich i analizy graficznych rozwiązań percepcyjnych i perswazyjnych.

Przez wiele lat związana była z branżą badawczą, pracując w agencjach Laboratory oraz Dom Badawczy Maison, gdzie współuczestniczyła w rozwoju metodologii badawczych.

Czytaj więcej na temat: , , ,