M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

BCC skarży ustawę krajobrazową do Trybunału Konstytucyjnego

Maciej Burlikowski | 21 października 2015, 06:00

Branża outdoorowa próbuje się bronić przed niekorzystnymi zapisami nowego prawa.

Związek Pracodawców Business Centre Club (BCC) wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Tzw. ustawa krajobrazowa wprowadza sporo nowych przepisów i regulacji dotyczących ładu przestrzennego i dających gminom nowe uprawnienia. Nie spodobało się to branży reklamy outdoorowej, która wielokrotnie argumentowała, że nowe regulacje są dla niej niekorzystne.

Tuż po uchwaleniu ustawy przez parlament Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (IGRZ) wydała oświadczenie, w którym pisała: "Najlepiej byłoby wyrzucić tę ustawę do kosza, a potem przygotować i napisać nową. Bez emocji i koniunkturalizmu, pamiętając o pracach nad generalnymi zmianami prawa w ramach tak zwanego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. (...) Obecna ustawa nie gwarantuje pozytywnych zmian polskiego krajobrazu, w tym krajobrazu reklamowego".

Najwyraźniej obecnie branża postanowiła sięgnąć po broń ostateczną i rękoma BCC zaskarżyła ustawę jako niezgodną z konstytucją.
Konkretnie BCC wskazuje, iż ustawa krajobrazowa w sposób rażący godzi w konstytucyjne prawo własności. Przepisy krytykowanej ustawy prowadzą do nałożenia kolejnego już ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością przez jej właściciela czy użytkownika wieczystego (m.in. art. 64 Konstytucji RP). Delegalizuje bowiem urządzenia reklamowe, które zostały zainstalowane wcześniej na podstawie uzyskanych zgodnie z prawem zgód i zezwoleń, wydawanych przez właściwe organy państwowe.

Zdaniem BCC przepisy ustawy krajobrazowej naruszają także zawartą w preambule Konstytucji RP zasadę pomocniczości, tj. subsydiarności, określonej jednocześnie poprzez domniemanie kompetencji realizacji zadań publicznych przez gminę zawarte w art. 163, 164 i 165 Konstytucji RP, poprzez wprowadzenie dodatkowej instytucji kontrolnej w postaci audytu krajobrazowego.

"Nowe regulacje, wynikające z ustawy krajobrazowej, w przypadku ich pozostawienia w obecnym brzmieniu, doprowadzą do kryzysu na rynku reklamowym, a co za tym idzie, negatywnie wpłyną na rynek pracy i działalność wielu pracodawców. Przedsiębiorcy branży reklamy zewnętrznej zostaną, w drodze niekonstytucyjnych przepisów, ograniczeni w możliwości prowadzenia swojej działalności – skutki tego ograniczenia odbiją się zdecydowanie negatywnie nie tylko na ich funkcjonowaniu, ale również firm z nimi współpracujących, a także wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są legalne urządzenia reklamowe" – czytamy w komunikacie BCC.

Czytaj więcej na temat: ,