M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

KRRiT: samoregulacja dotycząca niezdrowej żywności działa

Tomasz Wygnański | 10 listopada 2015, 06:00

Regulator rynku radiowego i telewizyjnego przedstawił raport o realizacji porozumienia nadawców w sprawie reklamy kierowanej do dzieci.

Jak wynika z raportu KRRiT przygotowanego z Nielsenem, od stycznia 2015 r. widoczny jest spadek emitowanych reklam żywności w kanałach dla dzieci. W pierwszym półroczu 2015 r. wyemitowano o 8886 przekazów mniej niż w drugiej połowie 2014 r. (spadek o 55,4 proc.). To dane dotyczące kanałów dziecięcych działających na bazie koncesji, czyli m.in. TVP ABC, Nickelodeon, TeleToon+. W pierwszej połowie 2015 r. nie stwierdzono w tych kanałach reklam produktów, których zabrania samoregulacja – chodzi o rogaliki, żelki, czekoladki i dżem. 

Analizie poddano także stacje dziecięce działające bez polskiej koncesji: Boomerang, Cartoon Network, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Polsat JimJam. Także tam od stycznia 2015 r. widoczny jest spadek reklam  żywności. W pierwszym półroczu 2015 r. wyemitowano o 15 126 przekazów mniej niż w drugiej połowie 2014 r. (spadek o 59 proc.). I w tej grupie kanałów nie stwierdzono także reklam produktów niedopuszczonych przez samoregulację. 

Pod koniec ub.r. siedmiu największych nadawców programów telewizyjnych podpisało porozumienie, w którym zobowiązało się, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyły reklamy tzw. niezdrowej żywności. Porozumienie zaczęło obowiązywać 1 stycznia 2015 r.

Nadawcy zobowiązali się, że audycjom kierowanym do dzieci w wieku do 12 lat nie będą towarzyszyły reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają "Kryteriów żywieniowych" zawartych w dokumencie opracowanym na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności zaakceptowanym przez Ministerstwo Zdrowia, który stanowi załącznik do "Porozumienia nadawców".  

W załączniku tym wskazano też m.in. kategorie produktów, które nie zostały ujęte w "Kryteriach żywieniowych", gdyż ich reklama przy audycjach dla dzieci nie będzie dozwolona. Należą do nich cukier i produkty na bazie cukru, obejmujące: czekoladę i wyroby czekoladowe, dżem lub marmoladę, nieczekoladowe słodycze i inne produkty cukrowe, napoje bezalkoholowe oraz chipsy ziemniaczane i przekąski na bazie ziemniaków, a także produkty z ciasta. W podpisanym porozumieniu nadawcy zobowiązali się, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyły reklamy tych produktów.

Przyjęcie samoregulacji zamiast regulacji prawnej pozwoliło na szybkie włączenie do inicjatywy nadawców działających bez polskiej koncesji. Pod koniec października polski system samoregulacji w dziedzinie reklamy żywności skierowanej do dzieci został uznany za "największe dokonanie roku 2015" przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamowych EASA Alliance. Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym system samoregulacji w dziedzinie reklamy został oparty na "Kryteriach żywieniowych", zaakceptowanych przez niezależną instytucję – Instytut Żywności i Żywienia.

 
 

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , ,