M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

K2 poprawia wyniki finansowe

Maciej Florek | 17 listopada 2015, 06:00

Wyniki poprawiły się na wszystkich poziomach ze szczególnym uwzględnieniem usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej Oktawave oraz segmentu mediowego.

Po dziewięciu miesiącach tego roku skonsolidowane przychody grupy wyniosły 61,8 mln zł i wzrosły o 14,5 proc.
w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z kolei w samym trzecim kwartale zwiększyły się o 13,9 proc. do 21,9 mln zł.
Grupa wypracowała także w trzecim kwartale zysk operacyjny na poziomie 1,1 mln zł.

Największy wpływ na pozytywny wynik z działalności operacyjnej miała poprawa rentowności w obszarze agencyjnym i mediowym.

Wyniki poprawiły się na wszystkich poziomach ze szczególnym uwzględnieniem usług przetwarzania danych
w chmurze obliczeniowej Oktawave oraz segmentu mediowego, gdzie K2 Internet odnotowało szybki wzrost
zyskowności. W trzecim kwartale przychody Oktawave wzrosły o ponad 100 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Zarząd K2 Internet oczekuje, że biznes infrastrukturalny, łączący usługi cloud computing oraz hostingu, wygeneruje w tym roku ok. 10 mln zł przychodów.

Segment mediowy Grupy K2 Internet (K2 Media i K2 Search) wypracował narastająco od początku 2015 r. 25,3 mln zł przychodu, co stanowi wzrost o 12,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Czytaj więcej na temat: , , ,