M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Reklamowy okrągły stół zorganizowany przez IAA rozpoczął obrady

Piotr Machul | 23 lutego 2016, 06:00

Do wakacji powstanie pierwsza, robocza wersja "Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020".

Odbyło się pierwsze spotkanie reklamowego okrągłego stołu, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich czterech grup interesariuszy zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej: marketerów, domów mediowych, mediów i audytorów mediowych. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy. Celem inicjatywy jest skatalogowanie hamulców rozwoju polskiego rynku reklamy, sformułowanie rekomendacji dla branży reklamowej w Polsce na najbliższe lata, a następnie wprowadzenie ich w życie.

We wrześniu 2015 r. IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy opublikowało przygotowany przez KPMG raport zatytułowany „Polski rynek reklamy telewizyjnej na tle wybranych rynków w Europie. Perspektywy rozwoju i zagrożenia”. Jeden z wniosków brzmiał: polski rynek reklamy rozwija się zdecydowanie wolniej niż cała gospodarka i jest to anomalia występująca tylko w Polsce. W raporcie wskazano kilka przyczyn, dlaczego przypuszczalnie tak się stało, ale uczestnicy dyskusji, które odbyły się po publikacji opracowania, zgodnie doszli do wniosku, że problem wymaga pogłębionej analizy.

Zarząd IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy podjął decyzję o zaproszeniu przedstawicieli wiodących marketerów, domów mediowych, mediów i audytorów mediowych do debaty na temat sposobów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w naszej branży. Grupa robocza liczy kilkanaście osób, a w jej skład wchodzą osoby decyzyjne, reprezentujące najważniejszych graczy i największe branże korzystające z reklamy.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy ustalili wstępną listę problemów – zmian, które mogłyby pozytywnie stymulować wzrost polskiego rynku reklamy. Dotyczą one m.in. ustalania przejrzystych kryteriów przetargowych, roli CMO w wyborze najefektywniejszych strategii mediowych, udoskonalenia metod analizy zwrotu z inwestycji mediowych, oczekiwań wobec oferty badawczej dotyczącej konsumpcji mediów, ustalenia powszechnie akceptowanych dobrych praktyk określających metodologię audytu mediowego, wypracowania nowego modelu współpracy marketer – audytor mediowy – dom mediowy – medium, w którym bardziej premiowana jest efektywna strategia niż najniższa cena. Zarówno treść, jak i lista tematów może się zmienić w trakcie spotkań roboczych. Uczestnicy piątkowego spotkania ustalili również skład grup, które będą pracowały nad poszczególnymi tematami.

IAA Polska zakłada, że do wakacji powstanie pierwsza, robocza wersja „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020”. Ostateczną wersję dokumentu zatwierdzą wszyscy uczestnicy obrad jesienią br., natomiast pod koniec roku IAA Polska zaprosi do dyskusji na temat „Rekomendacji” całe środowisko komunikacji marketingowej w Polsce.

 

 

 

Czytaj więcej na temat: ,