M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Reklama online w I kw. przekroczyła 800 mln zł

Maciej Florek | 3 sierpnia 2016, 06:00

Oznacza to wzrost o prawie 25 proc.

Według badania AdEx, realizowanego przez PwC na zlecenie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, w I kwartale 2016 r. wartość reklamy online w Polsce zanotowała 24,9 proc. wzrostu, pozyskując prawie 160 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku wcześniejszego. W omawianym okresie reklama cyfrowa utrzymała dwucyfrowy wzrost, dzięki czemu jej wartość osiągnęła ponad 800 mln zł.

Ranking poszczególnych formatów w torcie reklamowym online pozostaje bez zmian. Nadal obserwowany jest wzrost znaczenia reklamy graficznej, która zwiększyła swą wartość o 42 proc., a udział o 6 pkt proc. Duży wpływ na tempo rozwojowe tego formatu ma reklama w social mediach, której wartość wzrosła o 136 proc. Pozostałe formaty także zanotowały dwucyfrowe wzrosty, oprócz e-mail marketingu, który wciąż wyhamowuje i w omawianym okresie zmniejszył swą wartość o 2 mln zł względem porównywalnego okresu roku wcześniejszego. Należy zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką dynamikę wydatków reklamowych w urządzeniach mobilnych, które wzrosły o 89 proc. i pozyskały 18 proc. tortu reklamowego online.

Biorąc pod uwagę strukturę branżową, nie uległa ona znacznej zmianie. Najwięcej wydały: motoryzacja (14 proc. udziału), handel (12 proc.) oraz finanse (10 proc.). Największą dynamikę wzrostu odnotowały dwie branże FMCG – chemia gospodarcza oraz napoje i alkohole.

Czytaj więcej na temat: ,