M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

UPC odwoła się od kary UOKiK

Maciej Burlikowski | 19 sierpnia 2016, 06:00

Operator wskazuje, że podwyżce abonamentu internetowego, którą zakwestionował urząd, towarzyszyło podwojenie prędkości usługi, dotyczyła ona wybranej grupy klientów, którzy mieli prawo do rezygnacji z umowy.

UPC Polska zamierza się odwołać od kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przypomnijmy, że UOKiK zakwestionował podwyżkę abonamentu za usługę dostępu do internetu narzuconą przez UPC Polska, największego w kraju operatora sieci kablowej w grudniu 2014 r. o 7 zł miesięcznie (pisaliśmy o tym we wczorajszym wydaniu MMP24). Urząd uznał, że było to naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i za to ukarał operatora sumą 817,6 tys. zł. Oprócz tego nakazał spółce, w ramach tzw. rekompensaty publicznej, zwrot wszystkim abonentom, których ta podwyżka dotknęła, nienależnie pobranych kwot, czyli po 7 zł miesięcznie od grudnia 2014 r. do czerwca br.

UPC Polska nie zgadza się z ta decyzją. Biuro prasowe operatora przesłało krótkie oświadczenie: "Chcemy podkreślić, że decyzja urzędu dotyczy zmiany wysokości abonamentu, której towarzyszyło podwojenie prędkości oferowanego internetu. Objęła wybraną grupę klientów poza okresem zobowiązania abonenckiego, a klienci mieli prawo rezygnacji z umowy. Zmiany wprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego oraz powszechną praktyką rynkową niekwestionowaną w tamtym czasie przez UOKiK".

Czytaj więcej na temat: ,