M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Członek Rady Mediów Narodowych domaga się unieważnienia konkursu na prezesa TVP

Maciej Burlikowski | 22 września 2016, 06:00

Grzegorz Podżorny, mianowany z ramienia Kukiz'15, twierdzi, że pozostałych czterech członków RMN złamało regulamin konkursu, głosując za dopuszczeniem do kolejnego etapu 8 z 13 kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych.

Konkurs na prezesa Telewizji Polskiej (TVP) nie wszedł nawet jeszcze w drugą fazę (przesłuchań kandydatów), a już jeden z członków Rady Mediów Narodowych, która ma wyłonić nowego szefa narodowej telewizji - Grzegorz Podżorny, wybrany do składu RMN z nominacji ruchu Kukiz'15 - złożył wniosek o jego unieważnienie.

Na posiedzeniu 20 września Rada Mediów Narodowych rozpatrywała kandydatury 23 osób ubiegających się o stanowisko prezesa TVP. Podżorny twierdzi, że po otwarciu kopert i analizie nadesłanych dokumentów okazało się, że w sumie 13 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych przewidzianych w regulaminie konkursu. Według relacji Podżornego pozostali członkowie Rady, czyli Elżbieta Kruk, Joanna Lichocka, Juliusz Braun oraz przewodniczący Krzysztof Czabański, przegłosowali jednak dopuszczenie do dalszego etapu konkursu ośmiu z trzynastu kandydatów, którzy nie spełnili tych wymogów.

Zdaniem Podżornego było to złamanie regulaminu i dlatego domaga się on unieważnienia konkursu i rozpisania go ponownie na obecnych bądź zmodyfikowanych zasadach.