M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

SAR: kobiety i mężczyźni w branży komunikacji marketingowej w Polsce

Katarzyna Kacprzak | 27 września 2016, 06:00

Do jury konkursu KTR 2016 członkowie klubu zgłosili 80 proc. mężczyzn i 20 proc. kobiet.

W siedzibie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR odbyło się spotkanie przedstawicieli działów HR firm zrzeszonych w SAR poświęcone miejscu kobiet i mężczyzn w sektorze reklamy w Polsce. Na spotkanie zaproszone również zostały reprezentantki facebookowej grupy "Kobiety w reklamie" – Marta Frączak, Agata Tomaszewska oraz Zofia Smełkówna.

Podczas spotkania przedstawiciele SAR zaprezentowali najnowsze wyniki corocznego badania sektora komunikacji marketingowej, które na zlecenie Stowarzyszenia realizuje Idea! Human Capital (raport płacowy), w którym badane są również kwestie równości płac kobiet i mężczyzn w branży. Z kolei Zofia Smełkówna przedstawiła obecnym wyniki badań zagranicznych poświęconych temu zagadnieniu, natomiast Marta Frączak prezentację o globalnej inicjatywie "See It Be It", która co roku odbywa się podczas Festiwalu Cannes Lions. Inicjatywa ta porusza zagadnienia nierówności płci w przemyśle kreatywnym, a Marta Frączak była jedną z 18 obecnych na niej kobiet z całego świata.

Wcześniej - 20 września 2016 r. - odbyło się spotkanie przedstawicielek grupy "Kobiety w reklamie" z zarządem Klubu Twórców Reklamy. Zarząd KTR przedstawił obowiązujące w klubie zasady wyboru jury Konkursu KTR oraz zasady i praktyki dotyczące promocji udziału kobiet w składach jurorskich. Przedyskutowano propozycje zapisów doprecyzowujących zasady doboru składów jurorskich, które zwracałyby szczególną uwagę wszystkich członków klubu na zrównoważony pod względem płci rozkład jury KTR. To pierwsze dwa spotkania z planowanej serii spotkań o tej tematyce poruszające nierówny stan zatrudnienia w działach kreacji, różnicy wynagrodzeń na tych samych stanowiskach, przy tym samym doświadczeniu zawodowym i osiągnięciach zawodowych między kobietami i mężczyznami, sprawą powrotu do pracy matek po urodzeniu dzieci czy promocją męskich urlopów wychowawczych oraz szkoleniami i couchingiem dla kobiet pracujących w branży komunikacyjnej. SAR rozszerzy przyszłoroczne badania o bardziej szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w działach kreacji, aby zbadać nierówności poziomów wynagrodzeń. Natomiast KTR przy pomocy SAR zorganizuje pokazy zarejestrowanych wykładów canneńskich dotykających tego tematu, które zostały przeprowadzone w Cannes przez najwybitniejsze kobiety branży.

Zarząd KTR jednogłośnie uznał za zasadne wprowadzenie do regulaminu konkursu KTR zapisów doprecyzowujących wieloletnią praktykę tworzenia jak najbardziej zrównoważonych płciowo składów jurorskich, tak aby poza praktyką stało się to również wymogiem regulaminowym.

Spośród dyr. kreatywnych agencji polskich 82 proc. to mężczyźni, a 18 proc. to kobiety W konkursie KTR (2016) nagrody uzyskało (widnieją w metryczkach prac) 81 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet. Do jury konkursu KTR 2016 członkowie klubu zgłosili 80 proc. mężczyzn i 20 proc. kobiet. Ostateczny skład Jury KTR 2016 to 74 proc. mężczyzn i 26 proc. kobiet


Czytaj więcej na temat: , , , , ,