M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Zenith wprowadza machine learning w planowaniu mediów

Maciej Florek | 10 listopada 2016, 06:00

Projekt powstawał przez ostatnich sześć miesięcy i ma na celu pełną automatyzację kampanii w mediach digitalowych.

Agencja mediowa Zenith dokonała automatyzacji kampanii digital, która ma znacząco zwiększać efektywność działań reklamodawców i zmienić sposób, w jaki agencje i ich klienci będą optymalizować działania w mediach online.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zespół złożony ze specjalistów z zakresu data science i strategów z Zenith pracował nad projektem automatyzacji kampanii digital, używając własnej technologii machine learning (uczenia maszynowego) i stworzonych na potrzeby projektu algorytmów. Celem zespołu było zbadanie możliwości wykorzystania machine learning do efektywnego przetwarzania dużych ilości danych i do zautomatyzowania złożonych i czasochłonnych elementów kampanii digital. Za realizację tego pilotażowego projektu odpowiedzialny był globalny zespół Zenith.

Zbierając dane z bieżących kampanii Aviva, zespół połączył dane z kampanii na poziomie cookie z systemu platformy DSP (demand-side platform) z odpowiednimi danymi klienta dotyczącymi sprzedaży. Stosując stworzony przez Zenith algorytm machine learning, zespół mógł przypisać konwersje do konkretnych interakcji. Następnie Zenith automatycznie zoptymalizował digitalowe kampanie Avivy, wprowadzając dane będące efektem pracy algorytmu z powrotem do systemu DSP. Zenith dodaje do algorytmu własne dane o czynnikach wpływających na popyt, by zwiększyć efektywność automatycznych zmian w mediaplanie. Dzięki temu zautomatyzowana optymalizacja uwzględnia także dane dotyczące np. wpływu ceny na sprzedaż czy odbioru kreacji wykorzystanych w kampanii. Automatyzacja planowania kampanii digital jest realizowana z użyciem technologii przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. W całym procesie klient zachowuje pełną własność swoich danych.

Zastosowanie machine learning i automatyzacji przyniosło Avivie korzyści w postaci polepszenia wskaźników CPA o 6 proc. dla działań search i o 10 proc. w przypadku kampanii display.

Projekt automatycznej optymalizacji kampanii będzie wdrażany na wszystkich rynkach, na których działa Zenith.