M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Zakaz reklam leków i suplementów może skutkować 10-proc. redukcją przychodów branży reklamowej

Maciej Florek | 20 grudnia 2016, 06:00

Ponadto wprowadzenie zakazu mogłoby się wiązać ze spadkiem przychodu mediów nawet o jedną szóstą.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotował raport "Gospodarcze skutki wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety". Z analizy wynika, że wprowadzenie takich restrykcji może wiązać się spadkiem przychodów branży marketingowej o ok. 10 proc. oraz redukcją zatrudnienia w tym sektorze o ok. 1 tys. osób. Branża reklamowa również wpłacałaby mniejsze kwoty podatków o ok. 10-12 mln zł. Autorzy raportu wskazują również na mniejsze wpływy reklamowe mediów, szczególnie mediów publicznych i lokalnych rozgłośni radiowych. Wprowadzenie zakazu mogłoby się wiązać ze spadkiem przychodu mediów nawet o jedną szóstą.

Dla całego sektora farmaceutycznego zakaz reklam OTC i suplementów oznaczałby spadek wartości tego sektora o 13 proc. (o 1,7 mld zł). Efektem tego producenci musieliby ograniczać budżety na badania i rozwój, polskie firmy straciłby na konkurencyjności względem koncernów międzynarodowych.

Dla pacjentów taki zakaz wiązałby się przede wszystkim ze wzrostem cen leków ze względu na większy udział leków importowanych, spadkiem jakości leków oraz pozbawieniem ich prawa do informacji o lekach.

Według danych domu mediowego Starcom wydatki na reklamę wszystkich produktów farmaceutycznych stanowią obecnie (dane dla pierwszej połowy br.) 12,3 proc. wszystkich wydatków na reklamę. W przypadku reklamy TV udział ten wynosi prawie 18 proc., natomiast dla reklamy radiowej - blisko 16 proc.

Publikacja powstała we współpracy z branżowymi organizacjami: IAA, IAB Polska, SAR, Radą Reklamy i Związkiem Pracodawców Prywatnych Mediów oraz Krajową Izbą Gospodarczą.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , ,