M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Finlandia eksperymentuje z BDG

( red. ) | 3 stycznia 2017, 06:00

Kraj wypłaca obywatelom ponad 500 euro za nic.

Od stycznia obywatele Finlandii będą otrzymywać od państwa 560 euro bezwarunkowego dochodu gwarantowanego (BDG). Fiński eksperyment ma trwać dwa lata. Jego celem jest wykazanie, czy przyznanie przez państwo każdemu obywatelowi pieniędzy za nic może zmniejszyć bezrobocie, zastąpić obecne zasiłki dla bezrobotnych i uprościć system świadczeń socjalnych.
Pieniądze od państwa otrzyma 2 tys. losowo wybranych bezrobotnych. Środki te nie będą podlegały opodatkowaniu, a korzystający z tego świadczenia będą mogli podejmować pracę zarobkową bez obaw o jego redukcję czy utratę, jak w przypadku zasiłku dla bezrobotnych. W ramach eksperymentu wytypowana zostanie też grupa kontrolna, korzystająca z zasiłków i świadczeń socjalnych na obowiązujących obecnie warunkach.
Eksperyment ma pokazać, czy dochód podstawowy przyczyni się do redukcji biedy i wykluczenia społecznego, czy będzie motywował do podejmowania pracy i czy umożliwi zredukowanie biurokracji.
Przewidziany w ramach eksperymentu dochód podstawowy w wysokości 560 euro miesięcznie nie jest szczególnie wysoki, ponieważ średnie miesięczne wydatki fińskiego gospodarstwa domowego wynoszą ok. 3 tys. euro.
W czerwcu bezwarunkowy dochód podstawowy odrzucili w referendum Szwajcarzy. Władze i większość partii politycznych uznały koncepcję takiego dochodu za utopijną, zbyt kosztowną i szkodliwą dla gospodarki.

(Forbes)

Czytaj więcej na temat: ,