M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

15 mln zł kary dla T-Mobile za Granie na Czekanie

Maciej Burlikowski | 9 stycznia 2017, 06:00

Operator zapowiada odwołanie się do sądu. UOKiK: kara i tak powinna być o 30 proc. wyższa.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na operatora sieci komórkowej T-Mobile Polska karę w wysokości 15 mln zł za to, że włączał abonentom usługi Granie na Czekanie, Szafa Gra i Prenumerata bez uzyskania od nich wyraźnej zgody i pobierał za to opłaty. Postępowanie przeciwko T-Mobile Polska zostało wszczęte w sierpniu ub.r. Jak twierdzi Urząd, wykazało, że telekomunikacyjna spółka domyślnie aktywowała te usługi klientom przy zawarciu umowy lub doładowaniu konta. Przez okres promocyjny korzystanie z tych usług było nieodpłatne, jednak konsument, który sam z nich nie rezygnował (np. poprzez wysłanie SMS lub kontakt z Biurem Obsługi Abonenta), ponosił dodatkowe koszty, pomimo że podczas zawierania umowy spółka nie uzyskiwała wyraźnej zgody na takie dodatkowe płatności.
Prezes UOKiK uznał, że w ten sposób T-Mobile Polska naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Praktyka została jednak zaniechana. Od 17 grudnia ub.r. T-Mobile nie pobiera od konsumentów opłat za świadczenie serwisów Granie na Czekanie, Szafa Gra i Prenumerata.
UOKiK wskazuje, że właśnie działania podjęte przez spółkę - zaniechanie pobierania opłat - wpłynęły na obniżenie kary o 30 proc.

– Zgoda konsumenta na dodatkowe płatności powinna sprowadzać się do stwierdzenia "tak" lub "nie" opatrzonego informacjami o zasadach korzystania z usług, o tym, ile kosztują i kiedy stają się płatne. Zgoda taka, aby mogła zostać uznaną za wyraźną, powinna być również odrębna dla każdej usługi – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Przepisy chronią konsumentów przed płatnościami, na które wcześniej nie wyrazili zgody. W odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego dotyczy to w szczególności usług, które nie są objęte cykliczną opłatą (np. abonamentową lub pakietową) i łączą się z koniecznością uiszczania dodatkowych płatności. T-Mobile Polska nie zapewniała konsumentom tej ochrony, ponieważ przyjęła, że wyrażeniem zgody było podpisanie ogólnego oświadczenia dotyczącego warunków zawieranej umowy i świadczonych na jej podstawie usług - wskazuje prezes UOKiK.

T-Mobile Polska od razu zapowiedziała odwołanie się od tej decyzji o karze do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Jesteśmy przekonani, że w sytuacji gdy na każdym etapie postępowania w pełni współpracowaliśmy z UOKiK, a po otrzymaniu nowych wytycznych niezwłocznie zmieniliśmy zasady aktywowania usług, kara taka nie znajduje uzasadnienia. Warto podkreślić, że jest to pierwsze merytoryczne rozstrzygnięcie kwestii sposobu uzyskiwania wyraźnych zgód od konsumentów zgodnie z zapisami artykułu 10 Ustawy o Prawach Konsumentów. Dlatego do czasu przedstawienia firmie nowych wytycznych działaliśmy w oparciu o wcześniej uzyskane decyzje Prezesa UOKiK potwierdzające prawidłowości mechanizmu świadczenia usług Granie na czekanie, Szafa gra oraz Prenumeraty. Jest to ważne rozstrzygnięcie kwestii istotnej dla całego rynku ale nie powinno odbywać się kosztem jednego z podmiotów działających na nim" - przekonuje spółka w wydanym oświadczeniu.

Czytaj więcej na temat: , ,