M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Adri Ulfman szefem ZenithOptimedia Group Poland

Serwis Dzienny | 21 grudnia 2004, 00:00

Publicis Groupe stworzyła w Polsce spółkę ZenithOptimedia Group (ZOG) Poland, która ma być jedną z trzech największych struktur mediowych na...

Publicis Groupe stworzyła w Polsce spółkę ZenithOptimedia Group (ZOG) Poland, która ma być jedną z trzech największych struktur mediowych na polskim rynku i jednocześnie pełnić funkcję centrali ZenithOptimedia na Czechy, Słowację, Węgry i kraje bałkańskie. Nowa firma, która oficjalnie zadebiutuje na rynku 1 stycznia 2005 r., łączy biznesową działalność trzech domów mediowych należących do Publicis w Polsce: Zenithmedia, Equinox i Optimedia Poland. W zarządzie spółki ZOG Poland zasiadają: Adri Ulfman, regional CEO ZenithOptimedia na Europę Centralną i Wschodnią - jako przewodniczący rady nadzorczej i CEO, oraz Szymon Marek, dyrektor zarządzający Optimedia Poland, i Jakub Potrzebowski, dyrektor zarządzający Zenithmedia. - Dotychczas domy mediowe należące do ZOG Poland działały na rynku z dużym powodzeniem, ale nie było pomiędzy nimi kooperacji, jaka ma miejsce w innych krajach. Tymczasem w grupie Publicis mamy dwie marki mediowe - ZenithOptimedia i Starcom. Sytuacja w Polsce także musiała być zorganizowana według tego wzorca. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera wśród struktur mediowych w Polsce, a chcemy tego dokonać dzięki rozwojowi naszego serwisu, narzędzi badawczych i badań oraz poszukiwaniu coraz bardziej efektywnych rozwiązań dla naszych klientów - powiedział Adri Ulfman. Zenithmedia, Equinox oraz Optimedia Poland będą nadal funkcjonować i obsługiwać swoich klientów niezależnie. Zmieni się natomiast stuktura kierowania finansami agencji mediowych. - Finanse obu domów mediowych zostaną odseparowane od finansów ich rodzimych agencji [Zenithmedia i Equinox należą do Saatchi & Saatchi, a Optimedia Poland do Publicis - przyp. red.]. Na poziomie centrali grupy będzie to jeden raport domów mediowych pochodzący z ZenithOptimedia - dodał Ulfman. Struktura własnościowa ZenithOptimedia nie została dokładnie określona. Tomasz Pawlikowski, dyrektor regionalny agencji Publicis na Europę Centralną i Wschodnią, mający 15 proc. udziałów w Publicis i Optimedia, zachowuje te udziały także w obliczu utworzenia nowej firmy. Specjalna struktura w ramach grupy Publicis zajmująca się akwizycjami dokona przeliczenia tych 15 proc. na procent udziałów w ZOG Poland. Zarząd ZOG Poland będzie wspierany przez komitet doradczy: Tomasza Pawlikowskiego oraz Marka Żołędziowskiego, CEO agencji reklamowej Saatchi & Saatchi. Ulfman dodał, że już tegoroczne negocjacje z mediami i partnerami biznesowymi są prowadzone wspólnie przez trzy agencje mediowe. Wartość brutto budżetów obsługiwanych przez ZOG Poland szacuje się na mniej więcej 900 mln zł (źródło: ZOG). - Jednocześnie w związku z utworzeniem platformy Publicis Groupe Media w Polsce tak jak w innych krajach na świecie pracujemy nad bliższą kooperacją i lepszym wykorzystaniem synergii pomiędzy ZOG Poland a domem mediowym Starcom. Na 2005 r. naszym priorytetem jest wzmocnienie siły ZOG Poland, ale będziemy również rozmawiać z Jakubem Benke, prezesem Starcomu, o zacieśnieniu współpracy - stwierdził Ulfman. Nie wykluczył, że w przyszłości na stanowisko CEO ZOG Poland zostanie wypromowany któryś z lokalnych menedżerów. - Zarówno Szymon Marek, jak i Jakub Potrzebowski byli bardzo zaangażowani w komercyjną stronę działania podlegających im domów mediowych - nie byli jednak wystarczająco zaanagażowani w stronę finansową tych przedsięwzięć, w związku z czym nie mają w tej kwestii potrzebnego doświadczenia. Dlatego, przynajmniej na razie, ja będę pełnił funkcję CEO ZOG Poland - powiedział Ulfman. (AMS, PR)

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , ,