M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Ministerstwo Rozwoju planuje kampanię

Katarzyna Kacprzak | 30 stycznia 2017, 06:00

Do składania ofert wstępnych zostaną zaproszone trzy agencje.

Ministerstwo Rozwoju prowadzi przetarg dotyczący opracowania koncepcji, zakupu mediów i realizacji ogólnopolskiej kampanii promującej efekty wdrażania programów II edycji Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Polsce.

Szacunkowa wartość budżetu (bez VAT) to ponad 4 mln zł. Oferta zostanie wybrana z uwzględnieniem kryteriów:
wskaźniki mediowe (waga 30), jakość (waga 50) i cena (waga 20).

Do składania ofert wstępnych zostaną zaproszone trzy agencje, które spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 50 tys. zł. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do przetargu mija 27 lutego br.