M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Klub Agencji Eventowych ma nowy zarząd

Katarzyna Woźniak | 16 lutego 2017, 06:00

W skład zarządu wchodzą Sebastian Oprządek, Agnieszka Sołtysiak oraz Mariusz Nowak.

Na początku lutego odbyło się walne zgromadzenie Klubu Agencji Eventowych. Podczas spotkania zostały
omówione najważniejsze projekty realizowane przez klub w latach 2015-2016 oraz wybrany został nowy
zarząd Klubu Agencji Eventowych. Obecny zarząd powołany na dwuletnią kadencję tworzą: Sebastian Oprządek (El Padre) jako prezes zarządu, Agnieszka Sołtysiak (Endorfina Events) jako członek zarządu, Mariusz Nowak (Ministry of Creativity) jako członek zarządu.
W latach 2015-2016 do KAE dołączyły dwie nowe agencje - Ministry of Creativity oraz Plej. Aktualnie Klub
tworzy 11 agencji: Allegro, Brave, El Padre, Em Lab, Endorfina, My Place, Ministry of Creativity, Jet Events, Plej,
STX Jamboree i Walk Events.
Zarząd KAE zamierza w nowej kadencji kontynuować flagowe projekty Klubu: spotkania Business Mixer,
Okrągły Stół, Platformę Przetargową, Badanie Salary Survey, Badanie Satysfakcji Klientów Agencji Eventowych,
Dialog Branżowy SAR-PSML w kategorii Eventy.