M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Brand Support wygrywa przetarg Ferrero

Katarzyna Woźniak | 17 lutego 2017, 06:00

Startująca kampania będzie prowadzona na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Agencja Brand Support wygrała przetarg Ferrero Polska na przygotowanie kampanii "The colors of dreams” dla marki Kinder Chocolate. Startująca właśnie kampania prowadzona będzie na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Komunikacja potrwa do połowy kwietnia, będzie prowadzona w telewizji, prasie, internecie oraz przy użyciu materiałów POS.
Osią akcji promocyjnej będzie konkurs, w którym rywalizować będą ze sobą zgłoszone przez rodziców rysunki ich dzieci, o tematyce "Pokój moich marzeń”.
Agencja Brand Support jest odpowiedzialna za strategię i koncepcję kreatywną promocji, obsługę oraz przygotowanie materiałów reklamowych do kampanii wspierającej akcję, w tym m.in. spotu telewizyjnego, strony internetowej promocji, key visuali oraz materiałów na potrzeby prasy, kampanii digital, a także materiałów POS.
Zwieńczeniem akcji będzie przemiana 3 pokojów dziecięcych. W każdym z krajów objętych akcją pokój jednego dziecka zostanie całkowicie odmieniony we współpracy z architektem. Inspiracją do przemiany będzie rysunek pokoju marzeń, narysowany przez dziecko i zgłoszony do konkursu przez rodzica.