M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Starcom: W 2017 r. rynek reklamy wzrośnie o 2-3 proc.

Piotr Machul | 27 lutego 2017, 06:00

Według agencji w 2016 r. rynek reklamy wzrósł o 3 proc. do 8,3 mld zł. W IV kwartale powiało optymizmem - w tym okresie wartość rynku urosła aż o 3,9 proc.

W 2016 r. wartość netto rynku reklamy wyniosła 8,331 mld zł - wynika z raportu agencji mediowej Starcom. Jest to 3 proc. więcej niż w roku 2015. W czwartym kwartale 2016 r. wartość rynku urosła aż o 3,9 proc., dzięki dużemu wzrostowi w telewizji oraz w internecie. Drugi i trzeci kwartał były słabsze – dynamika wyniosła odpowiednio 2,2 proc. i 2,1 proc.

Motorem wzrostu rynku reklamowego są sklepy RTV-AGD oraz dyskonty. W każdym kwartale 2016 r. największe redukcje wydatków notowały finanse. Wpływy reklamowe internetu wzrosły o 203,1 mln zł. Udział telewizji w rynku reklamowym w 2016 r. wyraźnie poniżej 50 proc. To najważniejsze wnioski z raportu Starcomu.

W całym 2016 r. roku na rynek reklamowy najsilniej oddziaływały branża handlowa i finansowa. Motorem wzrostów był handel. W okresie od stycznia do grudnia sektor handlowy przeznaczył na reklamę 1,311 mld zł, czyli o 225,3 mln zł więcej niż w tym samym okresie roku 2015 (dynamika +20,8 proc.).

W roku 2016 największą kategorią reklamodawców były super- i hipermarkety oraz sklepy i hurtownie. Porównując rok 2015 i 2016, dziesięciu największych reklamodawców branży handlowej zwiększyło swoje wydatki reklamowe o ponad 30 proc. Bardzo silnie w reklamę inwestują sieci sklepów z elektroniką użytkową oraz dyskonty. To właśnie aktywność tych reklamodawców napędza wydatki branży handlowej, a także cały rynek reklamy w Polsce.

Produkty farmaceutyczne i leki, czyli druga pod względem wysokości nakładów reklamowych branża w Polsce, zwiększyła wydatki o 18,3 mln zł (+1,9 proc.) względem roku poprzedniego. W 2016 r. wyniosły one 997,8 mln zł. Branża farmaceutyczna wciąż jest liderem wydatków w telewizji (722,2 mln zł).

Liderem spadków była branża finansowa, która w trzech kwartałach ub.r. zredukowała swoje inwestycje reklamowe o 147,6 mln zł (dynamika -17,6 proc.).

 

W czterech kwartałach 2016 r. najwyższą wzrostową dynamikę wpływów reklamowych (+13,3 proc.) odnotowało kino. Rosły także wydatki w internecie (+9,4 proc.), radiu (+4,5 proc.), reklamie zewnętrznej (+3,8 proc.) i telewizji (+1,3 proc.). Zgodnie z wieloletnim trendem spadły wydatki reklamowe w magazynach (-8,6 proc.) oraz dziennikach (-14,1 proc.).

 

 

Magda Kolenkiewicz, dyrektor generalny Starcomu, zwraca uwagę na fakt, że estymacje wzrostu PKB na bieżący rok wahają się w okolicach 3,2 proc. -  Warto jednak przypomnieć, że w 2016 r. prognozy makroekonomiczne z początku roku okazały się mocno przeszacowane i po każdym kwartale były obniżane. Trudno ocenić, jak będzie w tym roku. Uważamy jednak, iż spadające bezrobocie, rosnące wynagrodzenia oraz program “Rodzina 500+”, w ramach którego rodziny otrzymają w 2017 r. 23 mld zł, będą napędzać konsumpcję prywatną. To zaś powinno przełożyć się na dobrą kondycję rynku reklamy – komentuje Kolenkiewicz.

Prognoza Starcomu na rok 2017 to utrzymanie wzrostu w granicach 2-3 proc.