M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Marcin Olechowski w radzie nadzorczej Mediacap

Katarzyna Kacprzak | 1 marca 2017, 06:00

Spółka powołuje nowego członka na miejsce Filipa Friedmanna.

Zarząd Mediacap SA w związku z wcześniejszą rezygnacją Filipa Friedmanna z członkostwa w radzie nadzorczej spółki powołał do składu rady nadzorczej Marcina Olechowskiego.

Olechowski jest adwokatem i partnerem w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S), gdzie kieruje
praktyką bankowości i finansów oraz regulacji finansowych. Doradza w złożonych kwestiach regulacyjnych w zakresie prawa bankowego, instytucji finansowych i rynku publicznego oraz reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF. Doradzał w transakcjach finansowania oraz M&A, w tym na rynku publicznym. Występował jako pełnomocnik w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Londynie, Hadze i Genewie pod regułami wiedeńskimi, LCIA, UNCITRAL i ICC oraz jako pełnomocnik przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.
 
W zarządzie grupy obecnie zasiadają Jacek Olechowski, prezes zarządu, Edyta Gurazdowska, wiceprezes zarządu, oraz Marcin Jeziorski, wiceprezes zarządu (od października 2015 r.; czyt. MMP24). Przewodniczącym rady nadzorczej jest Hubert Janiszewski, członkami rady poza Marcinem Olechowskim: Jacek Welc, Julian Kozankiewicz i Artur Osuchowski.
 
Mediacap zakończyła 3Q 2016 r. ze skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 15,7 mln zł, zbliżonym do roku ubiegłego, co przełożyło się na wzrost EBITDA do poziomu 1,6 mln zł (+34,7 proc. r/r), a zysku netto – do 1 mln zł (+40,4 r./r.).W skład grupy wchodzą: Scholz & Friends Warszawa, The Digitals, Edge Technology, MCP Publica, IQS i EMLA.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , , , ,