M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

K2 zamknęła 2016 r. przychodem 94,3 mln zł

Maciej Florek | 23 marca 2017, 06:00

Znacząco spadła zyskowność spółki.

K2 opublikowała skonsolidowany raport finansowy za 2016 r. Przychody netto ze sprzedaży usług wyniosły 94,3 mln zł, co dało niespełna 8-proc. dynamikę wzrostu względem 2015 r. Zysk netto K2 wyniósł 417 tys. zł. Wartość EBITDA - 5,4 mln zł. Grupa zanotowała spadek zyskowności (w 2015 r. zysk spółki wyniósł ponad 1,5 mln zł), który był spowodowany z jednej strony wzrostem wynagrodzeń, z drugiej zaś spadkiem marż, szczególnie w działalności reklamowej i mediowej. Ponadto ze względu na opóźnienia w instalacji zasobów sprzętowych usług chmury obliczeniowej Oktawave rozwijała się wolniej, niż zakładano. Dodatkowo zmiany polityczne skutkujące obniżoną aktywnością reklamową spółek z udziałem skarbu państwa nie pozostały bez wpływu na wyniki finansowe. Powyższe czynniki istotnie zaważyły na wynikach grupy, szczególnie w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Czwarty kwartał przyniósł istotną poprawę sprzedaży i rentowności działalności.

Najistotniejszą poprawę wyników w ramach Grupy K2 Internet odnotowała spółka technologiczna Fabrity działająca w segmencie produkcji oprogramowania przeznaczonego dla biznesu, odnotowując wzrost sprzedaży o 16,9 proc. w stosunku do 2015 r., w tym wzrost przychodów operacyjnych z usług własnych o 14,3 proc.

Czytaj więcej na temat: ,