M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Deloitte: prawie połowa Polaków niechętna udostępnianiu danych osobowych

Tomasz Wygnański | 29 maja 2017, 06:00

Firma zbadała nastawienie Polaków do sprawy danych w związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowych regulacji UE w tym zakresie.

Aż 95 proc. badanych deklaruje, że podczas robienia zakupów lub podejmowania decyzji o wyborze usługi zwraca uwagę na to, czy wymaga się od nich podania danych osobowych. Blisko połowa z nich ma negatywny stosunek do ich udostępniania instytucjom lub firmom, a 83 proc. przynajmniej raz zrezygnowało ze skorzystania z usługi po zapoznaniu się z warunkami przetwarzania danych osobowych. Ta niechęć może być związana z tym, że ponad połowa internautów (58 proc.) spotkała się z nieodpowiednim w ich odczuciu wykorzystaniem własnych danych. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte "Ochrona danych osobowych oczami polskich konsumentów", zaledwie 16 proc. badanych otrzymało kiedykolwiek informację o naruszeniu poufności ich personaliów. Tymczasem dokładnie za rok, 25 maja 2018 r., zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia RODO, które znacznie utrudnią firmom zbieranie danych osobowych oraz zrewolucjonizują ich przechowywanie i przetwarzanie.

Blisko połowa Polaków (46 proc.) ma negatywny stosunek do udostępniania danych osobowych instytucjom lub firmom i stara się ograniczać je do absolutnego minimum. Ponad dwie piąte ankietowanych (43 proc.) dzieli się nimi niechętnie, nawet gdy w zamian oferowana jest im korzyść w postaci nagrody, bonu, rabatu czy wartościowej treści. Tylko co piąta osoba wykazuje pozytywny stosunek do dzielenia się swoimi danymi. Jak wynika z badania Deloitte, wraz z wiekiem i poziomem wykształcenia sceptyczna postawa względem dzielenia się swoimi danymi wzrasta.
- Coraz większa niechęć do udostępniania danych osobowych może wiązać się nie tylko z obawą o niewłaściwe ich wykorzystanie i naruszenie zasad prywatności, ale także z częstotliwością prób zdobycia tych danych, z jaką spotykają się konsumenci - mówi Joanna Miernik, menedżer w dziale doradztwa strategiczno-technologicznego Deloitte Digital. - Zbyt częste próby wyłudzenia zgody na przetwarzanie danych mogą spowodować negatywny stosunek konsumentów do marki. Firmy powinny podejść do tego zadania w sposób bardzo wyważony. Warto przemyśleć i opracować odpowiednią politykę kontaktów z klientem, tak aby działania mające na celu poprawę efektywności biznesowej firmy przy okazji nie spowodowały negatywnych doświadczeń konsumentów – dodaje.

W trakcie ostatniego miesiąca większość Polaków przynajmniej raz spotkała się z prośbą podania swoich danych osobowych (81 proc.) – czy to podczas zakupów, czy też innych czynności, jak: korzystanie z aplikacji, gier lub pobieranie plików. Taką zgodę przynajmniej raz wyraziło siedmiu na dziesięciu internautów (69 proc.). Respondenci zostali także zapytani, czy kiedykolwiek padli ofiarą nieodpowiedniego w ich odczuciu wykorzystania swoich danych. Twierdząco odpowiedziało aż 58 proc., przy czym szczególnie niepokojące wydaje się to, że aż jedna trzecia (34 proc.) doświadczyła tego co najmniej kilkukrotnie. Nie dziwi więc, że aż 83 proc. respondentów przynajmniej raz podjęło decyzję o rezygnacji ze skorzystania z usługi po zapoznaniu się z warunkami przetwarzania danych osobowych lub po zorientowaniu się, że usługa będzie związana z prezentowaniem spersonalizowanej oferty handlowej.

W walce o ochronę danych osobowych mieszkańcy UE dokładnie za rok zyskają poważnego sprzymierzeńca w postaci unijnych przepisów. Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (tzw. RODO). Rozporządzenie to dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. RODO rozszerza zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane, ale też wyposaża osoby fizyczne i organy nadzorujące w skuteczne narzędzia reagowania w sytuacji naruszenia rozporządzenia. Kary administracyjne nałożone na skutek złamania przepisów rozporządzenia mogą wynieść do 20 mln euro lub w przypadku przedsiębiorców do 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2017 r. przez Kantar Public na zlecenie Deloitte na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15-60 lat. Były to wywiady online (CAWI).

Czytaj więcej na temat: , ,