M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

SAR podaje wysokości wynagrodzeń w branży komunikacji marketingowej

Katarzyna Kacprzak | 7 lipca 2017, 14:16

W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w badaniu w 2016 r. w agencjach reklamowych i mediowych zaobserwowano wzrost rynkowych wartości przeciętnych wynagrodzeń.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania  wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej, organizowanego corocznie od 17 lat.

Analizę wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, domów mediowych, agencji brand design oraz agencji eventowych, przeprowadziła na zlecenie SAR firma  Willis Towers Watson Polska. W tegorocznej edycji badania wzięły udział 93 organizacje, które przekazały łącznie 4700 indywidualnych danych płacowych.

Pomimo sporego optymizmu na początku 2016 r. jedynie niewiele ponad połowa

 firm ostatecznie zwiększyła przychody. Odzwierciedla się to również w prognozach na rok obecny. Branża ostrożniej patrzy na swoje wyniki. 64 proc. organizacji prognozuje wzrosty vs. 83 proc. rok wcześniej. Analizując odpowiedzi z poszczególnych typów firm, należy zwrócić uwagę, iż wzrost przychodów na rok 2017 zadeklarowało 58 proc. agencji reklamowych, 50 proc. agencji eventowych oraz 40 proc. agencji mediowych.

Tempo wzrostu zatrudnienia (w różnych formach prawnych) jest bezpośrednio powiązane ze wzrostem liczby projektów i klientów w agencjach reklamowych i mediowych. 60 proc. badanych organizacji oczekuje, iż w roku 2017 zwiększy liczbę pracowników. Analizując odpowiedzi z poszczególnych typów firm, należy zwrócić uwagę, iż wzrost przychodów na rok 2017 zadeklarowało 80 proc. agencji mediowych, 75  proc. agencji eventowych i 52 proc. agencji reklamowych.

W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w badaniu w 2016 r. w agencjach reklamowych i mediowych zaobserwowano wzrost rynkowych wartości przeciętnych wynagrodzeń. Porównując opublikowane wyniki badania z lat 2016 i 2017 - dla płacy całkowitej (obejmującej płacę gwarantowaną plus premie/prowizje i honoraria zmienne) – wzrost ten osiągnął średnio poziom 4  proc. Częściowo na wysokość tego wskaźnika miała wpływ zmiana próby firm objętych badaniem. Uwzględniając tylko dane firm uczestniczących w obu badaniach, wzrost ten osiągnął średnio 3 proc. dla płacy gwarantowanej i tylko 1 proc. dla płacy całkowitej. W odniesieniu do poszczególnych stanowisk były oczywiście obserwowane wzrosty płac wyższe od średniej, ale również spadki poniżej danych z ubiegłego roku.

W tabeli zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla płacy gwarantowanej brutto. Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych; dla ekspertów i konsultantów, prowadzących działalność gospodarczą, uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w złotych w wymiarze miesięcznym. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych - takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne. Całkowity koszt płacy gwarantowanej finansowany przez pracodawcę jest wyższy przy pracownikach etatowych (składki ZUS pokrywane przez pracodawcę). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem otrzymuje płacę wyższą i niższą od tej wybranej – czyli jest to miara przeciętnego wynagrodzenia pracowników objętych badaniem.

 

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , ,