M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Agencja Rozwoju Przemysłu szuka agencji reklamowej

Katarzyna Kacprzak | 11 lipca 2017, 06:00

Wartość budżetu to prawie 0,5 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu (APR) wybierze agencję, która zaplanuje i zrealizuje ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną oraz zaprojektuje materiały niezbędne do realizacji całej kampanii dla projektu "Sieć otwartych innowacji”, realizowanego przez ARP w ramach działania "2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii programu operacyjnego Inteligentny Rozwój".

Szacunkowa całkowita wartość budżetu to prawie 0,5 mln zł. Agencja zostanie wybrana z uwzględnieniem kryteriów: cena koncepcji przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej (waga 60), prowadzenie przez agencję działalności zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (waga 5) i cena (waga 35).

Umowa zostanie podpisana na sześć miesięcy. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu mija 24 lipca br.

Czytaj więcej na temat: