M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Awanse w Nest Banku: Dziendziel i Borgosz dyrektorami wydziałów

Tomasz Wygnański | 13 lipca 2017, 06:00

Zmiany w departamencie marketingu banku.

Z początkiem lipca Bartosz Dziendziel i Lech Borgosz awansowali na dyrektorów wydziału, a Ewelina Wiśniewska została kierownikiem wydziału. W czerwcu do zespołu dołączyła również Agata Dorożuk jako kierownik wydziału PR i rzecznik prasowy.

Bartosz Dziendziel jako dyrektor wydziału rozwoju marki, odpowiedzialny będzie za średnio- i długoterminowe zarządzanie strategią komunikacji oraz rozwijanie linii kreatywnych i komunikacyjnych, w tym komunikacji ATL-owej.

Funkcję dyrektora wydziału aktywizacji i jakości objął Lech Borgosz. W strukturach banku będzie odpowiadał za zarządzanie marką we wszystkich kanałach sprzedaży oraz nadzorowanie działań aktywacyjnych. 

Nowo powstałym wydziałem marketingu operacyjnego pokieruje Ewelina Wiśniewska, która odpowiadać będzie za strategię obecności marki i produktów banku w kanałach online oraz komunikacją do bazy własnej.
Za relacje z mediami oraz za kształtowanie wizerunku firmy odpowiada Agata Dorożuk, która objęła stanowisko kierownika wydziału PR i rzecznika prasowego banku.