M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Propozycje zmian regulacji podatkowych niepokoją branżę reklamową

Tomasz Wygnański | 21 lipca 2017, 06:00

Projekt ustawy ogranicza możliwość wliczenia kosztów usług reklamowych, konsultingowych i badań rynku do kosztów uzyskania przychodów.

Propozycje zmian regulacji podatkowych niepokoją branżę reklamową. Obecnie na etapie konsultacji społecznych jest projekt "Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne". Według tej propozycji od przyszłego roku jako koszty podatkowe będzie można uznać tylko do 1,2 mln zł rocznych wydatków m.in. na usługi doradcze, reklamowe i badania rynku i nie mogą one przekroczyć 5 proc. EBITDA. Aczkolwiek w projekcie znajduje się dość enigmatyczny zapis, że ograniczenia te nie mają zastosowania, jeżeli powyższe koszty są związane z bezpośrednim wytworzeniem towaru lub usługi. Do tej pory takich ograniczeń podatkowych nie było. 

- Projekt ma zapewne na celu wyeliminowanie pewnych nieprawidłowości w obrocie gospodarczym, np. wystawiania faktur za fikcyjne usługi konsultingowe. Jednak w obecnym kształcie jest dla branży reklamowej niepokojący. Wiele zależy od tego, czy udowodnienie, że jakaś usługa konsultingowa czy reklamowa rzeczywiście było świadczona i było związana z produktem będzie trudne, czy też nie. Być może potrzebujemy bardziej precyzyjnych zapisów w tym zakresie - mówi Paweł Tyszkiewicz, pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Organizacje branżowe SAR, SMB, OFBOR i ZFPR wraz z Konfederacją Lewiatan przygotowują stanowisko w sprawie projektu ustawy. 

Czytaj więcej na temat: , , , , ,